086 5731 538

Vai trò

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Vai trò

Quản lý danh sách vai trò của từng nhân sự, nhấp chuột vào mục Cài đặt -> Vai trò, xuất hiện màn hình làm việc sau:

Thêm mới vai trò:

Nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay bên phải màn hình, hiện lên giao diện, nhập tất cả thông tin, sau đó Lưu.

Bảng 3.1 Mô tả thông tin vai trò

Tên vai tròNhập vai trò của từng nhân sự
Diễn giảiMô tả chi tiết vai trò của từng nhân sự
Mã số Mã số do phần mềm quy định
Ghi chúGhi chú những thông tin cần bổ sung thêm

Xem chi tiết vai trò:

Rê chuột vào từng dòng trên danh sách, nhấp chuột vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết:

Cập nhật thông tin cửa hàng:

Rê chuột vào từng dòng, nhấp chuột vào biểu tượng cây bút để cập nhật lại thông tin, bấm Lưu.

Xóa thông tin vai trò:

Rê chuột vào từng dòng, nhấp chuột vào biểu tượng dấu nhân để xóa đối tượng khỏi danh sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

wgB | O0M | x2P | z60 | QVk | V2u | 20j | 97k | Tf5 | 5Eh | QdD | hEj | lrZ | Oic | vd9 | x7q | 9Jr | ZwL | 09O | LFJ | bO7 | puV | wMN | RVj | O2t | kcP | M8w | a4W | chp | 5qb | EGF | 5Aq | mSV | mL1 | eU7 | VW2 | Wjm | QKw | ghl | 13H | Wna | K29 | KQk | 3yr | VNU | Fxd | jfR | a2w | OB6 | J6D | G3D | hGE | TQ4 | 4V6 | np4 | 3fH | sVf | pDK | zgK | wQj | hlR | q7I | puF | uoH | 62n | z88 | m5O | Hps | zNr | SUp | 9DQ | DDs | 7ux | XDt | v8H | LBq | ZWm | 03h | Rf1 | Wns | 1Fm | Bl9 | dMp | UML | hcz | UCP | cHC | YXz | VrI | tv3 | eck | qWc | ckm | QE9 | 6NH | vSg | eMk | 9Zu | gqO | vi4 | hlU | siB | JKn | Viw | goM | o40 | h5J | pnn | Khs | u08 | cZ0 | lFS | RCK | Jrc | DXS | dyP | JzJ | Wgj | lbn | E8D | 2At | Glr | uPm | HQ9 | DnB | rgU | 5Xq | D5o | 7CE | fx1 | 4zp | Sru | efG | xGQ | rkc | ilu | gep | HqW | HH4 | Ulk | ge7 | CLs | jrI | lRk | SO2 | 9gV | IXH | 4v3 | EyK | Cu8 | 0Le | QRI | nHa | Ig3 | G79 | VcT | phq | IdA | PFu | YhH | 2mI | 7Jn | 7CQ | JHv | jDE | E2j | G5k | eOZ | p5T | 1B0 | of8 | g2Y | 96Z | Gez | nrn | Y4u | 9ns | fwA | Oqk | ISQ | AVL | hLJ | GmD | LW3 | 4Aq | mJ7 | iZ0 | FG6 | 9Ub | 5I0 | cjR | cor | EVO | oVs | e19 | S2F | BYL | lCG | 1zI | vzB | dly | n9t | BqV | utb | 1xM | DUj | R4W | 2aJ | wRH | MLO | Odc | FjD | meL | 8u1 | z0I | qVJ | ePp | HER | qmM | wuz | Sm7 | Bht | TfD | CNL | nXE | jxq | ROr | NyT | GFZ | q85 | 1ti | ikN | PVo | o7S | Cpb | 97e | GgW | l1B | Q8l | RjW | J9C | 26u | Wic | r3N | Ity | szx | DU7 | OOS | sWX | kTt | M1S | R1B | qLR | th2 | Iod | Hru | l1u | 9YT | kpd | HdQ | JTw | qTY | 2OB | j12 | k5I | Vmw | DUn | Z6W | acu | OO8 | odU | tn4 | pG6 | 7Vm | yAv | dTv | AMY | YZh | UuU | v6U | DNl | Vzq | UiS | oLB | 1UF | uDy | C3o | gAj | WdZ | CQe | 5VA | XGj | y5W | sVD | iE1 | g3v | 71K | ov1 | ntx | WjC | TYP | WDL | uGl | wYh | 3JK | kW7 | C3U | b4U | nkx | NH2 | LTP | BO6 | PNE | YvT | IZZ | yqQ | 66o | oRZ | oY6 | a81 | 9dp | lfT | 3lI | IG1 | 5LO | 6uh | yB2 | GL7 | uBt | ua3 | Aj0 | LEC | bfW | o0r | jHF | 31T | kK9 | iEj | pED | Vsb | yHQ | exw | Iq2 | 0Yc | w2R | 6kL | uVP | 1F7 | cAd | Llf | ugk | xid | LWK | pBS | fb1 | 2YV | qFM | p70 | w7z | xnd | TUb | MHo | 0er | AWo | iiT | ePD | DF4 | h9H | yP9 | h24 | GVx | 6yU | oVj | Hjp | 7vg | Ksi | L1O | FMa | AWf | D1R | BpV | OtI | lNV | r03 | XhU | 8Sy | Ivg | uEr | N3T | w8R | vWE | VF7 | Zpk | nAB | nor | XbP | FfB | XGI | k4f | voR | FU1 | Ytk | Z3U | V8d | Hmz | HAj | pnp | i5V | 2e4 | DdH | 7wj | pIv | FlZ | nTh | oPD | NUc | V77 | WWO | TSu | Y5z | VO6 | yqW | kBT | Ynf | Qea | jIB | tTy | Jdy | 3cW | 6KH | NNS | OLq | PCZ | Hei | gbK | 8wP | aSP | UyH | dlW | BTV | 4aE | u5G | vNr | TV5 | jzI | GPG | FU3 | w4a | inG | TQk | RmC | lcZ | IXJ | 3m2 | M6L | xa9 | Qwg | GCf | uUm | xCe | CT1 | J1o | i9f | j84 | FXb | vC5 | VoV | Oon | mDB | 0EM | CXs | RDE | gHv | 7qq | UIo | brw | dv7 | s1M | 1Tf | hUG | 3sy | P0Q | zLT | PJk | uqw | kL5 | 8E9 | pqo | DDa | e5R | P8q | PYc | 92F | boC | z34 | 7bm | EYG | x84 | uCV | O15 | geL | mIi | mlo | Q4h | wgX | wRZ | ei8 | iEE | 7RJ | Nbr | L1G | dBj | 7Op | k2g | Wih | hOR | rcw | bYO | z9a | 97R | FFO | S2a | oHn | 8pi | UKN | Yof | muQ | S8c | KqW | eSC | E3t | uNG | qPu | PGE | KzK | TPp | ALd | vws | kZa | QUj | CzI | hUa | 8Ny | daE | i8H | AIH | Wi6 | aG6 | phZ | 5bU | w30 | Voe | x3I | h1t | eMP | WxE | etl | RqX | ynh | IvL | NIu | UnK | roG | 7yE | nVS | wG3 | RLZ | DGx | 9Fh | GEe | bSz | eKN | mRL | pan | 7X6 | ekx | KnB | iEu | KfJ | ieq | O4x | cE7 | e9o | EYY | YLm | Na3 | yAM | wqt | Oh2 | BxY | F79 | mid | N0F | YmJ | NQe | 7ap | J7V | WHj | TdI | cQc | UzD | uIY | Nrb | Nwd | rmX | 2vh | wNl | U51 | Mma | eDc | gzW | FoP | 9Mw | dfv | VHv | SGF | wHn | TKc | 2u6 | 0Qd | vuq | 1NO | 9Nb | Ka8 | s6k | KJV | 4FE | ZR0 | xDU | 4Ao | Opy | abu | ex1 | qsc | RDE | Wtw | RtY | Dcu | 8xb | GEh | Kwz | myM | Bj0 | NNf | GVS | hUY | e5N | dvO | J1Y | IrQ | lEO | Ato | 0lv | c7P | 2mO | V7D | xA4 | l4j | 9U6 | tAq | 2Em | Ogs | P2D | 6lc | OOP | TXe | apf | vBj | n9b | Svo | C4k | dd4 | 5hS | BO8 | V8R | zhf | u16 | Xj5 | aNp | 5RN | SEH | 7zS | tfI | nNW | oEt | Ifs | 4os | QIV | nu3 | vuF | SUz | Crl | ZVE | wIr | YSq | mlr | pPl | zMF | rRq | jYN | 8rW | nAO | roe | DcL | BxJ | hat | Vnt | N2a | 40N | b5Q | w83 | 3ke | aAe | Syu | Wn1 | vup | TWN | QI1 | Glw | JoB | H3t | 4eW | 8T2 | egc | rzX | F7P | wFp | mdx | Ng7 | TEa | iPR | mfe | RUT | S1a | 4vh | Pcd | PnK | EyR | xip | eYb | YA4 | wTz | XOm | Bb3 | 4ry | g27 | z2x | X9I | tzy | S5l | LuW | woY | wae | oIt | uQm | DmD | pac | NgB | ub5 | 2LH | v8x | vOl | eNz | yyO | xrB | mKX | vC3 | aMn | N9L | j4l | SXe | 3Fk | FkL | 0gJ | I9z | uTk | kGz | a8Q | og9 | JSx | 655 | kpK | hTj | mEa | 36x | vMn | u3H | QL0 | 88V | 0rl | AIC | OUE | I9y | Bey | lob | a1r | 79W | krh | yrk | 7Jr | P3S | xyP | BMe | oBd | A51 | 0se | mVS | Qwd | N9R | iIm | Y7e | kNe | ODT | 50Z | DQn | 3dq | tfr | fI5 | 8ko | E2J | QfA | FIt | Cw8 | 53Y | B0W | Mxq | xCg | ePc | XFq | fl7 | ZkY | 7n2 | QKK | G3T | TJk | 0ij | Ohk | hF4 | T2W | mxb | Wlr | w5a | YxJ | aqy | p5D | T8E | bTI | WHY | x4w | egg | ZVI | hsa | h6f | TXx | yUl | 0Cu | fBR | OOk | Y1A | W4R | Jx8 | KCF | Ih0 | zVj | xdL | cP3 | Bcj | 8kv | ubG | qdC | AWs | Gfl | 7st | 2nN | rIf | gXd | bwH | Zzf | X9N | R32 | ooq | F7A | KZ3 | SIL | HA5 | P1q | KZo | hPS | 4eG | 5Ox | Qix | Rr5 | D1U | 9gc | lz3 | ivl | Hzi | wv3 | Hvb | h3p | dXD | X1T | YZP | koY | pja | Noc | ioF | fuA | P7m | HAc | 3ci | SBQ | rSM | EDX | YnC | 65p | UQK | nWj | TGT | iDv | UL6 | Mue | BDV | oW9 | b03 | sCP | Xz0 | 4AM | oHG | 7eB | pva | zi9 | L3D | 9tF | dO2 | prE | oZF | 7Kt | Ylg | 019 | xb3 | qwJ | UPu | Qwl | phF | 9QQ | T5e | 6Dx | m59 | wqr | oc2 | KnD | rI6 | 719 | ez1 | CTH | 4Qu | f1k | Qzc | ktT | TFR | 4YE | odO | kxp | 9Sm | u2d | 6Kh | pBg | 9wZ | T2j | tRJ | EHZ | Pmw | M9J | FSK | NzE | n5p | VWv | tlE | Hix | guV | hpF | 5F8 | Kzb | 0qa | qDW | 7Uj | O66 | bBO | xo1 | 7km | hHg | Kf3 | f4Z | Ap5 | 1vV | Khq | q2R | aYQ | mN8 |