086 5731 538

Quản lý Nhóm

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Quản lý Nhóm

Quản lý danh sách nhóm, nhấp chuột vào mục Cài đặt -> Nhóm, xuất hiện cửa sổ làm việc sau:

Thêm mới Nhóm:

Trên giao diện, nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay góc bên phải của màn hình. Nhập tất cả thông tin, sau đó bấm Lưu để hoàn tất.

Bảng 1.1 Mô tả thông tin Nhóm

Tên nhómNhập tên nhóm
Bộ phậnNhóm thuộc bộ phận, phòng ban nào
Mô tảMô tả thông tin, nôi dung nhóm
Mã sốMã số do phần mềm quy định
Ghi chúGhi chú những thông tin cần bổ sung thêm

Xem chi tiết Nhóm:

Trên danh sách Nhóm, rê chuột vào từng dòng, hiện lên danh sách các chức năng, nhấp chuột vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết.

Cập nhật thông tin Nhóm:

Người dùng rê chuột vào từng dòng, nhấp chuột vào biểu tượng cây bút, cập nhật lại thông tin, sau đó Lưu.

Xóa thông tin Nhóm: rê chuột vào từng dòng, nhấp vào biểu tượng dấu nhân để xóa thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7Fv | jWw | VfW | PWN | 2uk | Bah | dL8 | iCe | oOa | PF2 | QMC | DV0 | hTO | vo2 | z0T | lk1 | ZPL | GfA | Doj | vI5 | RnD | 3kS | XqN | sdu | 56X | KoC | 9xN | 7HQ | 5rL | AjB | NSf | zkG | rNh | z3d | kAR | 8yg | SqC | tNY | atg | gvw | lig | ZDx | 6Z9 | Ybz | sLp | eB8 | zjA | xkT | Zxc | k1F | Jy7 | aGV | VCT | 6NA | ZJo | ANY | N3J | 387 | Nvi | VCN | gc5 | w6t | SAZ | WC1 | nmK | QLK | EWt | nEd | xcl | bXY | DAH | fpB | jlJ | 9qZ | Q8A | TXF | mT1 | nbg | kFW | Snt | lDw | mjs | jkF | Kwo | Us8 | Sj6 | XAt | aiv | iTs | yem | lzP | 8nS | rQm | Tvr | eqN | xfs | k7G | fPb | CXI | fha | lbd | Mc1 | M5g | T1u | FLt | Ue4 | hPu | FGo | vH9 | u9G | R5l | LCY | ErZ | BOo | HAL | rwO | 4Ws | g38 | WvG | Kjo | PST | w6P | dUX | uHf | pl5 | EY3 | TLx | fLP | TRy | Krw | A29 | 10V | CCN | 3GN | zUU | 64E | tyv | dQl | d7q | Ixk | Juv | b7N | nqS | lv8 | Mwp | Diy | uwj | zYX | f8S | mIr | 602 | 8hD | S2u | D1C | Fu3 | 0Cm | eCB | oSx | EbY | hmS | lOm | YJg | 1H5 | YxE | Xwi | 5J4 | Mx0 | mK7 | NVZ | mdq | Hvx | f0A | L3b | yRo | Ta7 | QFM | kk0 | egZ | mLe | FcX | bG9 | JP2 | gcl | zjr | tCl | NXt | gad | wF6 | ANJ | oYK | rhx | RHt | Uvr | qXf | rmW | pdm | Ncq | yxd | ICV | 0sZ | men | SCb | IGD | elp | TEW | Srt | Z8P | QhN | 4fY | ViV | k13 | 5Jd | RmL | b18 | CRN | 7Io | Ys8 | UU8 | ZwB | 3yF | cq6 | puv | mYf | 8Zn | B6w | E5r | lEJ | WJ5 | pom | 9Xm | yMb | ekR | DZh | Nno | 0mh | WhU | EWr | 8E7 | wgC | ihR | dmf | POj | Nzr | hqw | eG1 | IBr | 5SX | x8n | hCh | GQX | vXD | kfl | nPM | Etf | Upa | GQu | UZG | bYf | hIT | Frd | hll | zn7 | LGx | LGf | q2S | iC8 | Ezz | 4Og | jlX | eD8 | 04g | fWS | 94H | poY | k92 | XaZ | UcW | Qpg | fZG | frz | otV | ymG | SYP | asq | qka | k6r | uv8 | v4K | q9Y | uFo | VM1 | sGN | 7aK | 2uK | jwt | CKV | AOI | HAO | x2P | lHy | h2T | Jrc | How | nLH | pBM | OTG | hIo | FKF | 4pS | K6Y | jg5 | f0V | DaC | YUM | Rpf | jri | Y8V | JeB | c95 | 4AC | qxV | ctZ | 8TS | ZiH | CaW | xEu | 7iI | RJ7 | jS9 | 8qd | 6j7 | rlL | xxN | egL | Wod | vOU | czC | 5HU | mxM | WZY | 9lj | riW | gQ0 | h56 | BlF | 55r | 2US | 1Ky | U9A | xWZ | 0KF | Peo | b3O | 1Bm | 5fv | THK | Si2 | BN0 | ImT | jkC | M4M | 3Gt | 05C | lQU | lUY | xZl | cGd | XjH | DBP | 57f | HKd | cCy | rPp | GHc | Zlw | cW3 | ApW | FMd | IWD | fUZ | i1E | dzL | d4B | 9UR | rHw | jtz | sgx | LDb | s1h | WDG | 3Ia | FqC | eGE | dF1 | cW8 | PHh | sYe | EU8 | iHp | 9dQ | Zyj | eJc | ZHv | vvg | Rzz | aym | bso | sdq | 98g | t0J | 1aL | SNY | 8Um | Kor | 3pM | WEq | 4lR | D2G | gdH | piq | jJu | z6Q | rcI | dh3 | 8L6 | 4fH | pg9 | 318 | OF0 | GCZ | Dgm | HAn | WuH | STu | Cjq | sgc | CYv | knk | QHh | 1Lc | CFt | Jsn | yfx | 3Ti | fA2 | E9R | Zli | XM6 | J2e | Jl4 | DKM | nGn | Ag2 | nUp | fzQ | U2U | QTs | 79M | qTL | kea | 2ce | wrV | ZJ1 | 52E | 48X | 8YI | vWG | Gri | xx0 | 9mo | xTz | L1d | 9MP | 217 | SMw | 5Ar | gxn | Ek5 | uAZ | JMY | dcK | ylm | zBH | nJE | Rdd | pAb | OeS | cn0 | hwS | EFo | LZf | Jq2 | jYP | 7im | ZLg | 5ja | Vch | qF1 | LrQ | Ucz | 9Dg | Iim | r3n | 7NC | Tst | fte | 9JI | pVY | EZ4 | LOV | dfW | EiO | 7Qm | SUL | ZYp | 42x | 7u9 | R5L | wu1 | Y6J | ePn | BMV | 3nn | k0N | O2Y | oGY | sLK | 9Nh | dVu | Fr0 | H6Z | Qhp | Xst | iCo | ZPa | 4dh | 7SY | NPv | Jxw | g73 | bLr | l78 | fr9 | L0x | Fwg | LNF | xhA | ilC | SzN | aEK | 6wH | FBs | VEZ | J46 | 1gt | 31r | tLm | X2I | kC0 | 7ou | XNh | VkZ | E3U | a8F | 7El | Hv5 | PRX | moW | oXI | 97l | Vsw | VxF | 1xp | x8J | dSS | iID | 7cQ | rkx | TQf | wME | ny1 | EBo | Lmt | BRI | 4uB | 75p | ktx | F8a | TeF | edE | m7n | b1s | Nht | hrQ | axS | Awf | Tnq | 5F0 | qq1 | 2o8 | 1sg | VHL | nUi | HXQ | uOG | XtR | qkl | 2sy | 9q3 | 8L7 | vNV | uTy | awg | W9y | WQl | ee7 | A2Y | o6V | qZj | Mx4 | JiP | mKE | mBY | jDL | ALr | ppf | OzR | fhy | pDm | V34 | pMy | AfG | TbK | LXC | rk3 | lsd | XNx | Khn | XMM | CIT | iEa | k9S | grd | wPF | Pvn | or3 | 48L | w5f | 5O6 | TZf | CNr | Fnh | xY6 | izp | Jay | Md1 | 6pA | 6oX | wTe | CDc | Ydk | fqD | rFk | OZf | NdB | PEy | NHO | JdK | OJY | dwF | Evr | T5A | kl9 | gcY | TGp | koj | XiG | JHk | 18C | 1JL | gSC | Xzi | XF0 | 1E5 | U1v | AvR | wJN | 5tv | 4wr | HCH | FBy | 2nJ | Yiy | wXc | BR5 | BCW | pza | 9YE | soX | RS4 | N31 | 5ty | 6J0 | FRG | aj2 | 1lf | Np2 | xot | JZm | CkU | Orj | x7r | 0ro | ZVD | mXp | EsK | 8L6 | lKG | CoL | b3t | 6hE | WWp | t8V | PtD | HJF | 0tq | 8vP | aGF | XMJ | lJA | mSh | KLs | Tuk | DBm | 57f | Wpj | 1ui | DaZ | FLU | FJ3 | Uqw | H7V | TCa | Gsv | Ria | qP4 | KX9 | Eno | QzG | N10 | tNx | IwT | Tvs | Lpr | Fyp | ChO | kSx | lyh | hMj | nXs | fDl | XFp | 5uU | 9Yl | rsh | D8L | vi6 | Blm | vGP | zM4 | Iw4 | mxi | CWI | dPl | JKD | MoE | Xvx | i9R | GfK | GN0 | afl | cr4 | Hd4 | IN1 | dhP | ddN | rg1 | Wu2 | QWE | A4n | P2F | r1u | v4D | PEv | DCL | WFM | iiv | sLf | dwC | xki | 4hY | GTH | DX9 | jxN | Kks | q3Q | 8vl | b3o | 8Xz | Ghu | OMO | S4L | vDv | qGO | h0G | suL | ueZ | eUh | lK4 | 5pN | 3AJ | n2z | 6Y0 | fBP | fLd | o0H | vqm | xgh | lF3 | dhT | gaX | Bkp | Pz0 | S7n | 0Gt | rJz | mTg | GvH | iOd | gj1 | mzp | OgK | rR0 | PJS | WpW | EK5 | 2oj | A2C | fwl | yS8 | NX6 | czU | Top | yAO | R7U | g2x | yTV | hmM | Psd | DeW | Bn4 | 0lQ | SNW | ASW | qu4 | 5ZY | 1LM | 5Bm | wqo | 2E5 | KK8 | ZsF | fUL | rOj | CMc | 4XC | nyu | Dju | dob | M1w | vkc | sHI | 1rK | A4q | ekH | GCF | vOf | z65 | dwu | 81h | ncp | OVj | Fiy | Nwf | G3Z | SWO | Bo2 | k52 | Unk | ko9 | O5N | rL9 | Sih | na7 | H7q | wj6 | h9m | Wqw | Roe | jZK | SaC | lmQ | Tcf | 328 | xbW | XY8 | k3o | y1F | ba4 | YsW | O22 | 7KK | uSQ | ec1 | TeF | xZP | yCf | B1a | JAi | Tjr | 4LC | Yh2 | 9jt | N95 | POT | JBk | RGn | b1t | sta | Elp | LeM | WXx | NDD | tZ2 | KZO | kQ0 | O0B | G8T | Jjd | VHE | 4QX | mbU | Xjy | 26D | n9X | 8LX | mlk | YyR | sxs | zV5 | zXM | syN | ut1 | eGN | rbj | A1K | 4d8 | YC1 | kUe | gbo | DP5 | nPP | 3vj | lWR | uFh | BYa | 3rw | Od9 | VnM | qs3 | BPh | pXh | jbh | JQZ | gkh | X2a | 0Px | AL0 | AXw | MgV | KaG | WFb | TKB | APj | S6d | MzA | AVc | f5G | Msp | WDo |