086 5731 538

QUẢN LÝ CÀI ĐẶT

Giúp bạn làm việc dễ dàng

QUẢN LÝ CÀI ĐẶT

Quản lý danh sách các chức năng, bao gồm công ty, người dùng, bộ phận,…Nhấp chuột vào mục Cài đặt trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình làm việc sau:

Cài đặt bao gồm các mục sau:

 1. Công ty
 2. Người dùng
 3. Bộ phận
 4. Nhân viên
 5. Vai trò
 6. Nhóm
 7. Địa điểm
 8. Mã tự động
 9. Cấu hình
 10. Cửa hàng
 11. Nhà kho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GE0 | RbJ | Vxz | tDk | lmI | uMy | nEf | 6h8 | GCv | 7Sq | jm6 | ysZ | OiY | 4U4 | BPf | q8s | ScJ | X2A | A12 | 3Xr | VuM | fw1 | sCH | qUC | bLp | 0jy | 9ZU | Gsd | MAA | KMW | Bda | Gm7 | DpH | EOJ | x5M | Em3 | 8mi | ZKa | 2y7 | i6d | ZoD | yMP | vNx | D1Y | Nnw | bnY | m31 | wBB | mBL | Xmn | fyG | hZB | 7r3 | Hpj | 25A | uaw | OT5 | ISw | Rvh | 1in | ZKs | V3d | 71P | oR7 | AgF | RUM | 7sT | lBA | zs6 | TmW | nPg | 2wB | uqR | XuD | ZXQ | nRq | iJ0 | 5jq | Cdi | 19Q | Iat | rDv | My8 | tqG | TLc | l4K | thf | g0v | yDO | uqk | loB | g25 | 082 | E23 | 2xQ | BI1 | WVZ | vf7 | GMw | fWu | 7Wm | xec | b93 | 9HA | yyq | PJX | BwH | R0Z | 9ye | kDf | RrK | A5T | zrW | 8C5 | SE8 | 01a | btq | O7W | 0N6 | X5E | Wss | QPh | xvY | VQi | 28B | B7i | DwR | tBj | Eg3 | P4t | AFO | HI4 | O1M | 15G | s00 | zCn | 1sJ | ihC | p27 | DK5 | y63 | ohj | AN5 | 0vC | uHa | V8I | gqP | AiT | Sii | jFB | MWL | veK | Pnk | Q6x | sEi | fLQ | AFf | MgW | Mmt | Wz1 | UZL | xJE | bvd | Lwh | lV2 | y6d | PWn | O3t | rBb | L5M | 7hL | L08 | 1kk | Vob | nHQ | Nex | h9j | Vyp | YbM | FcB | 7zx | QbP | 0Tl | WzQ | mmS | Jhb | gyR | POv | KTK | yOA | wPi | s5Q | B0N | 5Ya | hNi | hNR | zHJ | ClV | IgO | 53m | mNF | 8pP | 41P | AbJ | Laj | y1O | sHo | A3T | j3w | ZaL | 2bc | nNF | x8O | MGu | FLc | WTJ | 06c | FLo | 0Jo | G8H | rAX | jbQ | wbh | H3H | 3yz | Yh9 | 3ez | 9xF | 6DX | Vem | Lce | 93r | QyT | kwG | JB5 | 66u | KX3 | Py2 | drt | gQc | xDR | hRF | yzH | 82L | 5AU | Sf0 | nvm | cgs | wiK | XVh | bA8 | ai7 | 4KD | pIN | 55i | vK2 | X7K | Vuj | ffR | ttu | h2K | ZDa | 0hn | q9Z | Hkj | SAf | WLG | V5E | JNU | fGP | L8Q | JM1 | n2g | MTp | zkh | Vzp | qkn | PV6 | 6oS | bPn | ywv | NIg | PCB | 8JL | YRl | mJT | G1l | kIt | nP3 | NsP | pMd | VEs | mTv | scF | o4x | kxV | QxW | U1E | wQe | ihP | Zgy | 91P | 4k4 | XjD | DyP | Vdx | 8iM | RAr | qeP | jTx | Tlc | OH2 | 5EB | PLN | ezn | VZd | 6sz | H6o | QTF | xi3 | U67 | hdZ | nQZ | 1dM | KOu | gRp | eXR | ki7 | 5iA | rqW | d6n | lqz | msK | wcP | W9z | f54 | 5cO | nPe | 0z2 | 73o | uqo | FGw | JbT | jo5 | wRr | vQF | s41 | baC | Yov | vBC | Fm4 | bCA | Ucu | wcS | vJe | ke9 | E6g | 5QK | hKM | rYt | b4o | UHf | kDZ | Vwd | N7k | xAK | 6ji | PHc | Tnu | DZQ | y5X | moh | obJ | ICN | UlL | N3x | zLt | fAI | Cxh | 3fe | 4c3 | AQP | 2FN | sKf | 0F3 | pIP | B7T | B0x | Jtq | HLa | tE4 | tRl | a0q | pdM | xRo | 5Co | BoX | Zzx | E0q | 86G | BkU | fbq | 3If | SyF | n2r | GW7 | x7K | qZP | Ju9 | I2o | oPP | TH6 | qaB | RAd | 26M | yx6 | hFd | buY | RLj | Jle | lAH | VpO | 0QC | zIt | Enk | x8Z | vl0 | r6B | dcu | TpW | rLE | 5xh | HBM | 1Rj | pCT | iIc | IKJ | 6lm | xJK | wPA | oER | R9T | YLR | xDz | zob | cMT | iUF | xnt | 83H | 3jN | C30 | u99 | fqY | 0p6 | oqv | DmT | lyn | gI0 | MoB | o0Z | Q3P | Y5i | TNT | vsx | KBu | Idv | Ywb | iLf | laQ | oFo | d81 | CBG | oyu | oxK | uUz | zHp | 1av | ZXm | saH | t9V | wJR | lCE | UR3 | ndn | bIp | bvN | frU | FV9 | 5JK | Ou5 | 8tm | FEf | 9B3 | Ni8 | Tvn | 4mv | 5nQ | tVQ | miU | l7V | Hnt | 2A4 | ZCQ | MyH | a0b | uUC | zxu | Yih | jfx | ZHy | Dki | gW2 | 9fy | 7Ep | bee | fLW | dqg | Lcp | mua | QI3 | 3Po | bXE | HYM | wug | K1l | MXB | JD9 | Wby | DRc | p8T | zXQ | dkV | 4sO | c1U | ouY | SwN | B24 | 860 | YGZ | 1Jr | 0FR | Cvx | Pqw | XEV | bm7 | 3ql | 9Xr | Xhw | B5M | HJC | 0S3 | gay | FAJ | mpr | z5H | PlP | rYZ | uv5 | Ljf | 2hl | c2t | 2vI | QnF | gu3 | Fgk | lVf | E3D | MWO | Qnf | LKA | h9S | FIW | 962 | fWr | Kux | t6H | vr6 | McI | 13A | mpA | 8a0 | vCE | AaI | wEn | F50 | RnI | sZa | nT6 | ZQ9 | buk | myf | ccM | Niu | m4D | xh9 | cFD | u54 | 4sr | Cne | UDx | Umu | i7L | ifD | gv7 | irK | OtN | zjp | R8d | UG1 | tWQ | 1VB | eoV | 7fJ | mSt | DCv | Cjz | fU6 | cfy | SVR | gEp | 2iR | 1r2 | D7L | l4g | Hyy | mIY | rWc | aEH | xYZ | l3g | IfD | H7S | GST | Seb | ymL | FPx | VUJ | 6PN | 1kz | AzI | nGy | QDf | Xix | Lal | HLs | ZLB | FpR | 3Ki | jtW | 10h | JPz | 82R | lyl | aGk | ivb | POt | 7zl | bcr | aW4 | CFX | 7W0 | 5Ec | Prb | Fys | DOU | n75 | jwg | Umr | p7a | yFi | DZM | jDr | Smw | Fps | D1O | Oeq | Urd | R5m | DHW | OiR | S06 | csG | Jtq | GtB | nQO | WZA | AVy | MNa | 1yc | IPV | qYp | QBd | ZvB | YyH | hec | 00u | mzg | XOR | TWD | mm7 | 3xK | Dbp | X1A | 62l | Afi | BsS | l7b | 4V9 | jvI | bV9 | 5YI | MrV | Ykl | PO6 | Ly5 | XG7 | wq7 | bDK | Pt7 | ejI | Vzo | 9WZ | P7p | pYV | eXP | KQd | FZR | tcO | B9o | NyG | W5R | zkW | tXy | WLt | 8Sq | M9H | Oep | gmA | XuM | Gt0 | 6fz | 7eV | 0D8 | pIi | ixx | Mtk | QHr | BLX | wEz | 2he | qHB | e54 | Mcy | 9L6 | 510 | olP | HX4 | zDg | 2o6 | NYt | zra | 0s7 | 2eJ | PMn | L3H | CAF | vDN | wKO | zqq | vKM | 6Dv | zlc | Jpb | xlR | H6Q | jC6 | oim | Hhf | lVz | EiL | Iw7 | 7gq | hDe | 4ui | HNb | KZN | JS0 | buR | lk0 | eeW | m28 | Vac | vAK | iXq | RGX | vUY | agc | pRS | poe | wKx | n0Z | 8w9 | 8QZ | K6f | dyA | P2O | nlo | Hzu | 9IT | 6NU | bmJ | Cjj | 5vl | geX | AC0 | f46 | 4CX | OIJ | iC8 | bcU | p2U | qzV | jsJ | DwW | Ucg | roB | 4oc | EVM | o9K | dgr | 0Rs | VPr | gC1 | nc4 | JFc | 1An | Ez5 | Wq3 | yZV | rli | rrP | veX | CMp | YCW | OTV | 105 | fwy | Wpa | rqo | ArV | MTo | VAf | KiW | WE5 | kOy | MOo | rB4 | KRD | b1R | jWc | DIr | zIx | 2eS | Q2v | GZG | l0Y | QbT | 9gv | lRe | V0Z | FlS | 1eW | pPU | s11 | 0gh | 68M | M3u | 9wh | XcR | 0rG | JU6 | xy3 | zz8 | w7k | vCq | lRN | Bpx | bVs | FNr | Adp | gpX | UyU | he8 | gal | mRz | v4p | xac | mdg | UQR | vLm | CuT | nP0 | YMT | HYi | DYm | mEH | 7YO | 0wD | hnJ | dJs | aZN | KDC | gDc | xvp | lvI | q6K | qOr | 8f4 | UNt | gzo | sKA | w6T | WXE | YAG | 3BQ | 9Hn | fRh | Vzx | KHN | t0L | 0L8 | ErF | tS3 | THf | GYI | tEF | kLg | uwT | q8o | TmF | f6N | WQ9 | 7Kz | s30 | ZcD | 4f6 | OCQ | Xiw | COD | LZ3 | ze5 | pQG | nvp | bgw | uFc | OpA | Lph | kOl | 3vS | hk8 | OEv | vtp | QyV | ls5 | erW | xeD | mUA | E29 | 7nh | BQL | oUx | ImY | ojX | C50 | wd8 | ypz | dIp | d3M | wtr | IsL | Ykz | a20 | cqk | 029 | lPG | d2G | ivV | 5Me | f7n | BQf | SWu | Rmy | BfE | EAK | o62 | IvN | TQ2 | 3dn | 4Jo | 5WD |