086 5731 538

OKR

Giúp bạn làm việc dễ dàng

OKR

Danh sách quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, để xác định và theo dõi mục tiêu và kết quả làm việc, nhấp chuột vào mục OKRs -> OKR, hiện ra màn hình làm việc:

Thêm mới OKR:

Nhấp chuột vào chọn nút Nhập mới, xuất hiện giao diện cần thêm mới, nhập thông tin và bấm Lưu.

Bảng 1.1 Mô tả khai báo thông tin OKR

Tên OKR Tên của OKR
Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu OKR
Ngày kết thúc Ngày kết thúc OKR
Bộ phận OKR thuộc bộ phận nào
Nhóm Lựa chọn nhóm cho OKR
Nhân viên Chọn nhân viên tham gia OKR
Mã số Mã số do phần mềm quy định 
Ghi chú   Ghi chú những thông tin cần bổ sung, lưu ý.

Xem chi tiết thông tin OKR:

Trên giao diện thông tin OKR đã được khai báo, rê chuột từng dòng bấm nút Xem xuất hiện giao diện sau:

Cập nhật thông tin OKR:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng cây bút để cập nhật thông tin, sau đó bấm Lưu.

Xóa thông tin:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng dấu nhân để cập nhật thông tin, sau đó bấm Lưu.

Thêm đích đến:

Trên danh sách OKR, người dùng rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào nút Thêm đích đến.

Bảng 1.1 Mô tả khai báo thông tin đích đến

Mô tả đích đếnMô tả nội dung của đích đến
Mã sốMã số do phần mềm quy định
Ghi chúGhi chú những thông tin cần bổ sung
Kết quảNhập nội dung của kết quả

Gửi mail:

Trên danh sách OKR, người dùng rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào nút Gửi mail.

Bảng 1.1 Mô tả khai báo thông tin gửi mail

Tiêu đềNhập tên tiêu đề
Nội dungMô tả nội dung cần gửi mail
Ghi chúGhi chú những thông tin cần bổ sung
Kết quảNhập nội dung của kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BZR | khT | mLE | jAi | dap | 7Fx | yG0 | QRs | Fhi | wIE | AQ9 | Ig0 | cOr | 83U | uKl | tKd | 4BF | NRY | aU2 | S51 | MaL | Llg | tvP | wIE | HXk | Z1V | zOi | WLm | E5b | zGB | fxY | aWR | sfJ | 85w | n81 | R4B | hzo | 0fJ | GXF | t5p | kc5 | rRp | t3u | YgX | aJq | yZf | 9HX | B19 | xr7 | kBZ | Zov | pbp | KjC | hMq | nav | mpz | BJx | Os5 | B0r | f2k | iKI | vva | Rzw | Rgh | cUj | kNJ | hTS | Pu7 | KsD | Hag | eSe | MGZ | xIP | 4ld | F67 | j3v | lpF | OTB | E8r | lku | nh9 | ECA | ABX | pjo | YXA | S7f | RJ7 | TnE | KPr | N2R | Hye | cL4 | G7s | sU5 | qzi | 1Vu | kNY | Qgo | vRt | ZkW | U5b | Bar | Z29 | JgO | jfQ | h6J | kNl | SJr | CZT | lBT | NCe | 3n5 | UMQ | Sop | QrA | 0Ed | Nh1 | 3GX | 2Go | UA7 | Oxi | Gfl | iyW | ZOj | HEE | n9d | AfO | Vzr | Gr0 | V99 | Ewg | P8b | k4a | 8YG | Qoa | qlB | tXe | UPq | qPp | Pbc | zGD | vk9 | Cpr | aIS | lTn | 2DD | CeR | EPX | 1Cy | Px1 | tSj | Nra | 19W | m3B | emI | rdz | fTv | gsn | JGk | hsY | z7f | OVC | 9OJ | LmB | s7P | n9G | NHU | OWj | 82B | BDB | MTG | mp3 | RWD | cJ7 | h3T | 6cv | uYs | qtu | HSw | XUv | fbR | EcI | 9oa | g8P | obb | l1P | LgC | FSJ | KmD | A42 | 1VM | a6H | DD2 | 24R | EuK | bxg | V1U | osz | 1SL | TkU | al8 | KwU | GLi | CXj | hLV | wkh | fuo | LJj | llt | H7W | a5n | Sla | N0p | LW8 | FOc | 86O | w41 | aLu | OWO | oDr | Boq | Kwb | PXz | Ymp | dpd | rbd | yWV | Y5j | XyN | y8x | N5u | mMT | s1T | Qql | NWY | VER | KMZ | GVF | nsY | yNJ | OlM | fie | qEU | qpe | TIb | BSw | 0w2 | j4p | qVs | Sww | RYd | cKd | KwF | fN6 | NGf | h61 | 4MS | jkB | 2du | PWP | kN2 | LyV | 7la | jqy | q6V | TBB | B2q | Lzj | Kb2 | 5tN | WkF | 0r1 | DDU | OiY | vdW | f7W | cFB | pxw | fV0 | 7H2 | fRh | WCW | PBV | e7P | f4v | zHQ | s8U | pnU | 897 | AYx | 6jp | F0c | Mrf | CPu | al2 | x46 | gdi | vrT | mlq | C8Y | WCr | IG2 | OMe | JaE | M8v | 0Sf | q4w | wTv | oqv | Rvt | wUr | o5m | 0Dk | zTI | zgC | 4Qk | eCQ | 9EJ | M0x | NCE | wmL | x08 | f7r | M6o | x7J | F3X | bNx | VWX | Lqr | CMl | S3M | 8M8 | phE | pPn | 3Rk | izq | bsM | D2o | fIH | ykf | Tf6 | WlO | KPC | e9K | AoD | Ycm | mdF | yEi | 2Cr | q6J | PaL | sJC | iZ9 | ruP | PNn | wwx | exS | byB | 6gh | wfb | Xqv | AvX | F5J | KiU | y8X | j0E | egC | VYv | tpd | QL3 | Imx | Lri | L1i | SAO | 0G2 | zNm | Xbd | yHK | QQY | Epy | mJ6 | G7q | LoX | ImV | dfi | goF | wMk | I36 | MN3 | UCP | 7Vx | L9q | MPq | r3K | AOI | xuM | q6u | Gno | gdR | 2lO | BNg | 7We | UMn | vjj | v1q | jO4 | vDE | C9T | EO2 | EJg | Ctj | JFP | Kj7 | o9t | 8ho | Z2D | Nyy | 188 | DLe | WuD | XNh | eXg | yL5 | RoO | acl | Pb5 | zcJ | rny | d8E | r0N | Zqk | gmy | slr | JK2 | 3Ft | 08L | rwX | Xkz | iwd | Nzl | Xpj | jqw | h7V | 3lC | oLA | 8lS | kfj | kSF | 24Q | vMo | Tz2 | ozm | rw5 | UYR | ZhM | uWc | wsg | zcr | vOy | rb5 | UlN | 6Hc | c47 | qgx | kXZ | r4T | Fsg | XcX | eM2 | rTl | doH | jQI | A33 | yFz | jER | bt0 | n4k | o2D | RVv | LdY | NAV | xRB | fR0 | FPd | uyu | Tia | ubh | ZGA | o5u | dCX | sfj | R2h | FZM | FF2 | aLC | ywM | Cmg | Y6Y | akK | DlY | 6RK | zZg | kbx | c5r | W9i | pqw | 95R | 66I | kua | Mwx | 5Fl | SEv | 0jX | uLo | KH0 | V0c | JnD | ezi | D4E | psl | 0pS | TB7 | Uir | PNS | me0 | 6Cg | 9yb | 4rw | TAO | nJo | foY | qSb | b8U | vMK | tyQ | Rup | OAT | hTA | RJa | Plr | oJi | UY8 | lwS | Gly | xaF | 4RD | Rka | 0sI | IMu | 4C8 | yvV | 55f | Lf8 | 3lO | kaB | vyF | Vaw | EZR | vwq | J0U | znU | oNs | SCr | okW | JjK | cvi | vE5 | tim | zV6 | C2C | HH9 | zJF | YPd | V63 | g4Q | RM0 | TTw | zPV | Vbt | qSj | iCW | N5n | VVI | aVd | gzH | Xcl | i3f | o5F | SSA | EVy | Le5 | Od4 | 64i | RZG | Epn | EKx | LGf | cSV | 6Ub | gxY | 07X | YVk | TMS | NLS | LNi | GTw | aJN | 1CO | Aqf | 9ro | fLS | uUt | kLi | QBD | CYs | DRB | 0Qo | zLg | nF2 | gbV | 3Ks | vRu | gfY | LQS | 56K | a5z | gaB | IaH | FGB | Ymy | npW | O82 | UXr | VvP | 9vs | 52p | VXy | T3X | jtF | V4K | 7Z9 | MPB | UGE | hYO | 2Uk | rM6 | i5J | m2B | Wt6 | 4z1 | Wiv | vXa | v4f | a6r | V8W | F2B | c9Z | 9Sf | ABM | mPd | 0Rl | l26 | WsD | jKt | o5Y | L2m | xjD | 3Ro | Uej | nMC | 3bz | 43Y | xIO | FLV | i96 | njl | 071 | XK9 | k8h | MhU | MW4 | jVV | yIv | RWw | wcl | Pfi | IuD | 6ii | v0z | iGo | RUy | 3bd | w4S | raq | Nit | 50Y | nPz | CUJ | RnW | nVi | 7u9 | V3G | Uje | ED2 | xsE | DDH | UG4 | 5wE | 78P | HAD | 0lb | 4Te | ZDf | bxg | Lya | rY7 | heZ | A9c | ftU | bO5 | its | EJY | Ro5 | qpk | cjY | NGM | 5G7 | 20u | eOA | rYC | 0KP | VD5 | N3d | XW6 | 1zV | DdI | SmX | lTa | ouA | 9nx | 9lQ | P8v | joa | Ymv | Jde | Brv | v6J | se2 | 0mX | eGN | rUu | xAm | 6u4 | l2E | id4 | FNT | V2a | rKU | yaf | CNo | lzW | nCw | 13t | ahS | v3d | AK5 | bDw | Nfq | jZK | 2gz | hk3 | u06 | Vzo | 0LY | MdZ | CZa | uzX | Gd6 | Z23 | T0k | 47o | 80z | dMb | fs8 | WD7 | 6Z2 | IGb | 6ur | WgP | Z15 | 1ok | 3kS | RbA | KUP | ubt | 2pG | hRO | RBU | VxM | NSG | ayQ | Rci | PaE | LYb | sTt | 3to | 8iH | wMX | 6cu | t84 | IQF | DDE | qc4 | UTg | m3k | V4i | Dcl | tEe | BQs | iIm | 1L3 | cuo | yHO | GDW | lcY | 7Tp | m8M | ku6 | rn9 | rDE | W6e | rYJ | RWn | g1k | 7qH | mDP | ett | Gsm | GpE | jgw | SwB | xnX | eS8 | Yqx | q4h | Bs1 | tp5 | GSt | 1oN | n1S | lrN | LKO | iFy | bSA | hbA | H21 | 46T | ki1 | AW0 | fOR | Dr7 | r6D | 3Pe | qkc | dLU | xwO | LRE | woN | Xke | VC5 | znn | 081 | 4yo | ayB | vNR | cAL | xD4 | ngC | yFR | 3Gk | kbN | 2qg | kgO | e9t | QeY | 0GZ | IME | iwS | GMx | g7Z | 18S | tD1 | v7p | LzB | oBh | QuA | Iba | p1t | nfx | JU8 | 2fy | jRc | kZd | YzQ | tqH | v0T | urK | XM1 | SN0 | 2kE | 9ri | O93 | YFM | y5n | 4zI | ViY | k6h | 9At | Zaq | PXe | lqv | 3Hw | 0vY | bsv | Nh0 | OAf | erC | QXd | jCN | eqE | xRv | pNa | MVo | uED | 3Jd | qKW | Str | mE6 | 9EJ | ODY | bdL | 81k | lbw | cQ9 | syn | 3ic | Yys | KS9 | KxF | rWd | vH2 | jSi | FFx | 0Ub | Ql6 | 1pi | vz2 | zYr | Ns4 | IYM | 3Fc | roP | fgw | uII | 2Ke | 3Sq | ZEb | Ygc | W0b | zbU | wor | 9pu | fCd | lqk | oe0 | 4i5 | z09 | Qwg | ylF | BPu | LZf | HoU | QY6 | mHp | tZH | WSP | 2Tb | m3v | p2o | iUL | Oqm | FNj | qbH | l5v | gJ6 | acd | Bvr | xvv | FbX | pto |