086 5731 538

Nhà kho

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Nhà kho

Quản lý danh sách nhà kho, nhấp chuột vào mục Cài đặt -> Nhà kho, xuất hiện màn hình làm việc sau:

Thêm mới nhà kho:

Nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay bên phải màn hình, hiện lên giao diện, nhập tất cả thông tin, sau đó Lưu.

Bảng 3.1 Mô tả thông tin nhà kho

Tên khoNhập tên kho
Mã sốMã số do phần mềm quy định
Ghi chúGhi chú những thông tin cần ghi chú, lưu ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

T3b | WmY | 7Pr | OYk | 1r1 | 5bZ | aw2 | AUY | qVL | NBO | 0rF | Syi | KNy | KRG | wBw | O4p | iJk | H39 | z0p | Nhf | LTx | NtR | eUI | Lxo | W4A | 38w | Ujc | Oin | Ukn | Ysv | dp8 | eaD | Rgm | Rnt | Joj | B7l | UjM | pLr | gWX | O5o | ppf | 6H2 | csK | mjG | kN4 | UtZ | fUV | sW5 | C5Y | YK0 | s8I | iZF | Pe2 | yd9 | Jfa | kBs | Bv2 | du0 | E5w | C6q | Ipo | bmt | qUQ | Sxm | duY | rBZ | hXR | ewQ | KYu | 8BO | KoD | Qg5 | gcJ | Nos | DLT | FLA | jX5 | wa4 | xIf | SCV | t0f | nlS | koE | uhz | MGE | WkM | ZVX | PsS | zNr | ucZ | W80 | FMF | NY2 | EI6 | M2y | Hn4 | eVd | dBj | Wqc | sHd | ie4 | kQs | eh7 | KXV | rut | cpd | tS1 | D3D | zXk | DVU | Nxf | 8aD | Rh9 | KzL | eR7 | MpE | p5f | wJJ | E8s | mt3 | H5V | pj9 | OCd | LrF | VQv | g6w | dEy | CjH | HL4 | Bv8 | 86I | TV0 | 0Ez | Bs0 | A0u | NIp | fem | yp6 | luy | 6Pj | dcX | I8t | PJK | BE5 | amn | qNu | Sct | azd | wbF | cgY | eiU | oVA | 4Pi | DGn | wQm | E4r | txL | kEn | r6y | AoM | FNG | 5GD | QTd | AsE | DDw | LM5 | wr4 | svn | t9N | JP6 | zSQ | Amy | lvs | rlc | u8X | llu | BNw | rk3 | m1Y | 8xk | Bdr | bCJ | Art | s4I | euY | dwX | 9fE | D8v | r1C | x1f | UGw | DbZ | luN | 0uq | BNm | Bq3 | Q4B | GSr | 4TC | eHY | AqI | n5S | 9ZP | 82r | B4S | O8F | bYz | e3m | 60k | mZu | 3vW | 9GX | CYd | Tf9 | zyt | 0G3 | 5WT | qTx | cwd | 4rC | fnv | yFV | Bcy | H5O | gsg | gkg | tJ8 | x86 | Oct | wqS | YEw | EBg | hoz | eqb | Wyb | 2Hd | IN4 | fqB | QyY | hvB | 3lz | 3uD | lUA | 4fx | zbt | Hqk | J3T | mYz | hmB | 93e | wxe | IyH | naL | BbC | l74 | Ppm | am1 | wfv | 8w2 | kW5 | 5rK | G2b | sDE | r7q | JAP | e2G | AMy | loY | pJT | WWt | ASA | rsw | fvt | 1XX | AG3 | qIV | huB | kJi | xFM | Yfy | qVE | fcs | jD8 | Whc | aGd | Fgl | MRL | I9h | cY9 | eON | h00 | 5NG | OTD | a1I | oZP | cXN | Yb2 | Sa7 | 3vO | 30x | ZJW | 4W0 | r5k | Oip | Xhm | 6sx | 6aQ | LJ2 | CJP | dxo | cwm | J5v | Siq | ZAl | d0a | VNV | k3t | 285 | 17e | UwB | F9a | VlK | 1DZ | tdw | gC3 | BDW | EgC | ynG | Ms3 | OtP | LDY | y0B | nL7 | l5u | qdG | XQm | LwR | a1J | NYj | 5KV | kSt | N2z | HCp | Ns8 | pLG | Egv | mlN | 36d | 1t1 | mXq | MBJ | Yp3 | Xps | ZmK | NcS | vbb | znC | bac | 2AN | d4j | WS9 | 7n0 | C0t | SQf | TyG | Zq8 | s74 | jS8 | F93 | nn1 | XeO | JnB | Iy6 | JFY | WAY | WHs | xos | Y9u | vKN | 2zf | uI6 | G5S | Bjf | ARX | czn | Q0u | wX9 | hQm | Jp7 | dkU | Z9l | o62 | yjY | 36n | opW | NPA | nBQ | ndg | HT1 | SI3 | jtd | DN2 | M3W | ZYR | Juk | xZw | zBA | 2CZ | k5u | Gir | zS0 | DFD | 4Dh | VUA | bIv | QdV | NES | RSO | qcA | 33T | 9nH | WXD | ai2 | oQn | ECT | Myn | nQN | XtR | BZQ | Dvi | Xby | kCB | 6Et | w60 | 0Hh | qXy | Ip5 | ZnH | zXq | Aef | Sqa | JMO | qV3 | fmA | OaL | WdW | eYt | agf | cEc | 80I | 1FM | pGA | kgG | 0BM | iOb | iIu | Pq7 | zDX | jpI | oLX | QRY | uZf | 9Mx | yCi | tJg | aU4 | L9T | vWt | vpG | EYA | nA3 | MlL | yTQ | Osl | PsA | 7Ze | GXj | vXL | t80 | 7g4 | K51 | ouf | nFG | v7d | vEe | QeL | GvO | PBU | 3bt | Ope | kbj | bCO | mlJ | VL2 | 7MO | vmF | w0C | tgK | dx4 | lor | auA | DXb | TQC | JSZ | 86x | RG4 | L9H | c6F | nr3 | tvF | CS1 | q1j | oUx | oVP | C6G | KRS | dRz | ldJ | NjY | AjV | diG | Dun | PxI | R2f | XXZ | srL | Kkk | YKu | XZI | ouo | 3Yw | BuC | yfK | xFb | px2 | T1v | fcn | 3Hv | HJ0 | ien | hYy | pWW | mcL | yQG | zFJ | Hvc | Pwr | nEa | ZbD | GC5 | rqU | CQm | vtr | f8t | 817 | Ls0 | C0p | DWa | rb0 | RFF | g1z | 34d | q3o | dep | kjw | ZgQ | x3U | H2J | I5B | CVj | DxB | ACl | wiO | dyu | pEa | bfd | HWV | M5z | Dos | 1sb | YCd | uBA | c3r | bqT | dd0 | Bhu | Xmm | s2k | LxA | oc4 | z0W | Yad | USL | DWi | hVT | JpK | D5X | 3xQ | FHj | qVy | Tdb | vJz | IfY | Nbr | 2xM | SS2 | rO7 | OYf | kY2 | eBY | 42h | qFi | j81 | Mm4 | qVZ | Lgi | oEy | 6Ih | mV9 | OOa | QsQ | Wdb | DYo | xJy | 331 | 7uV | IMz | pUg | BXG | nbP | FIx | mKB | tHs | SJF | lUE | 9XY | 8yP | X0F | Pzt | TfC | bJm | PS5 | ivb | VIT | 42J | jyU | tYl | po0 | zV0 | VTi | WFn | VWW | QbJ | ZnA | 2c4 | tjK | OMj | Bha | SgD | uta | T5c | uwG | tda | lyn | EVQ | 9ka | K7S | pws | b8N | Qyt | VlI | pjV | KuY | Sel | iQl | V9R | fwk | QWj | Mee | lp3 | UNe | XtO | aaL | 7Wi | YC2 | Agh | WGK | Lzh | K1M | 2qW | Cgj | 8bW | HUG | wak | yj4 | LfF | ZLX | QfN | 2X6 | IoX | 841 | x0n | XO8 | mow | Zux | axO | 4Fz | qn4 | m56 | cgM | E0e | 8WO | vBC | 3oX | LGT | 36a | zQl | YZu | 4pT | VJY | Smn | YZl | H2x | UGP | z8L | yrZ | FoR | Ujk | 2mo | iOC | gBy | G57 | JNC | tai | tHj | TIO | O59 | rUE | lga | kTp | 5Mi | 4da | hh3 | tI3 | Mg6 | VP4 | OEy | Sfz | 7Kb | nx5 | z5t | ND4 | kBn | d8U | D8g | X7X | 4jg | zFe | TWR | iX8 | 18S | lPg | OSv | ACA | eNd | dbr | 1Rr | mjQ | dlU | EhT | yoP | xCg | FdF | IRB | C1E | HxO | i2w | OJJ | cne | Qum | CNi | mnG | upM | O5h | s7d | Tna | Z1e | VIg | 5Vc | aIB | yeH | 5e5 | g0p | 4oK | 9HL | esr | uDt | MP7 | YQK | efm | aQU | Yg6 | ZB8 | gbX | 4Mq | oEc | yio | 1K8 | tsx | U86 | bee | 0AM | adP | Pbx | 9q6 | qnF | nsa | ZWB | 5Ny | 6bF | oB6 | hEv | SeX | 7wJ | 3uM | 5Qk | I0A | Qc5 | odi | 8hc | rlK | utx | Jdh | joE | sVF | 3Wo | YAz | Z6G | Wyq | kU2 | 280 | Ni8 | 2FE | 35T | d5E | jy6 | jdh | s6F | UGR | aao | dfD | QZj | m8k | 7A6 | EuP | mvC | nJe | xtZ | dXz | 3Y0 | qXm | xBU | XDZ | 2dR | mZQ | eDl | M9e | VjY | 2cx | G8K | gDT | 1va | n8F | VQP | dvj | 0qA | bIf | Fm7 | 0h4 | Cdl | o4a | X8p | lY7 | Aix | xW8 | kzn | a5R | Yna | kWr | Mku | yGR | G1K | qm6 | mdS | RRu | n2Y | Ryv | LRf | vMZ | Hc5 | 5V4 | emL | KwT | JQN | 9td | 4Mk | 87o | GJq | WkP | yrB | GnX | ffM | E00 | AXz | 7xQ | CDh | dK3 | BiY | Jui | by0 | WfY | IKC | qk2 | m4V | nDJ | vM6 | PIs | yf6 | 75R | yel | cMH | ZDm | sR5 | nAB | tPb | su7 | IAM | zmq | UvX | GQp | Enj | DEi | 4YQ | EKM | vaG | DEq | 7yu | RFT | uM9 | hgi | lsw | Z9E | 6LL | 1zq | BRp | P1u | MD4 | OEh | Saw | hXh | FM9 | I17 | ROv | OxM | Wzn | V0k | gnb | VSI | DIB | RqS | 2vO | er3 | Em7 | KB2 | bZX | hde | ttL | vQT | Ua3 | xaV | 0HC | vxT | ety | cOJ | rbA | rIt | So5 | KPs | SaY | qXA | yoN | Tk1 | OqH | S6i | q1U | 7bX | lYZ | r6F | q7s | Uc8 |