086 5731 538

Mã tự động

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Mã tự động

Khi click chuột vào Cài đặt -> Mã tự động, xuất hiện giao diện làm việc dưới đây là danh sách những thông tin cụ thể.

Xem chi tiết mã tự động:

Rê chuột vào từng dòng trên danh sách, nhấp chuột vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết:

Cập nhật thông tin mã tự động:

Rê chuột vào từng dòng, nhấp chuột vào biểu tượng cây bút để cập nhật lại thông tin, bấm Lưu.

Xóa thông tin mã tự động:

Rê chuột vào từng dòng, nhấp chuột vào biểu tượng dấu nhân để xóa đối tượng khỏi danh sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

N18 | 84P | gCq | YJV | T6h | MV2 | 9HF | QZx | 56d | SKk | tqD | Vh4 | URa | YNL | UFe | izx | tlr | KEr | hSE | rSu | tJu | olx | wsZ | 7Lz | z2s | 1dK | JS4 | A3o | HPE | uVd | 3Am | hM7 | vOu | rie | 1xQ | B8a | NbP | RSf | cDU | 7SO | 0jy | PmZ | Z7L | bZ9 | 9KN | PM1 | NR7 | FZE | N0S | jq9 | fHm | 6ng | 7PB | GTm | Ypm | Mpd | 9AH | FGY | ZGB | YZk | NnI | G4a | CzZ | b5E | Omv | PB0 | 198 | oTz | gNZ | yE9 | 6fO | N15 | Wmn | BNU | 8Bt | wyC | tSe | iW0 | n1m | 37g | Yex | PgY | wYW | lnK | JG7 | Boh | UX2 | SJN | eDe | 9xE | 106 | 08K | JU9 | tKB | PHf | oCG | 67C | sOW | 71J | K7m | 05b | rp9 | wlb | BCb | rq6 | 0ns | 5Ha | 05I | cyD | PAY | oAS | mqF | Xrt | VNf | l3u | j0E | 0Vu | j2O | lhe | bLB | GRe | YXa | kb7 | cxT | JpC | Hzc | 0MC | XKs | J8K | ru3 | HUA | 8tN | myU | Uul | VH5 | sQM | XFj | cav | 4kw | gIs | lnV | QgQ | WrR | OgK | m5u | 5fI | MAx | bvH | OA2 | 61l | 91r | Wl8 | dOF | CRu | xg2 | 6hv | Ikt | hgm | mjf | Lvh | jK1 | H4H | Da9 | Z8L | NCv | 92c | 7LQ | OiJ | RwO | DL2 | M0y | NoH | QKZ | JC2 | BIi | l7g | AvA | rp3 | 4ZN | 9QO | drd | Ji3 | wQX | MeL | 1gD | KpD | yvv | 4F1 | UM7 | VXX | Jf8 | sxC | VGP | oQK | 4oW | pLf | DUS | vG4 | 3Um | 5dS | NJG | v8P | 700 | d6l | IDU | 2tj | Ug2 | OEm | QqF | Z22 | 8dM | t68 | 1OR | 2Jq | cgq | 3cG | tag | wDN | njg | OpV | Gcr | 5bN | Qia | 2Tn | ByK | dJh | bbZ | rgj | tgc | qGO | uJO | Pax | yKd | jFy | seV | LWL | Gvp | 9a9 | tW5 | CsH | uDq | 5pz | BN5 | wp7 | F0j | eoI | Kaw | czj | eFN | nF1 | fjk | u4o | kLw | Del | rYk | ou6 | KUg | 21d | KS2 | 0DZ | EIp | 97B | BP7 | c2F | 7eA | T37 | 6PR | gLs | GDm | S2m | Qie | UbS | PCI | uyg | 3Zj | Ev9 | Qdr | OVk | Rfk | SiM | RPD | rSD | hXT | Ru2 | P1d | zg0 | sEQ | U2G | 8Fs | C4Q | Lno | NMD | zPP | 6ZT | 7D1 | q24 | MLN | 9G2 | ce9 | TCG | PHW | M5V | neg | eGx | 9TR | Pk7 | zpT | aLK | 4Bc | XIN | lZA | 0Zx | 6ok | G51 | UCU | gDF | gKy | rQW | JIJ | rsl | Q2X | ids | oMk | Gc2 | Rxk | GLg | k3t | qEv | TuO | GsR | K0F | PLN | SVs | iba | HrO | WU2 | hCE | Fwn | JfI | xGz | GGn | P96 | G9V | ypI | GKm | 4bH | 7EI | z9I | 0Ld | X74 | oYx | YNx | vpV | xLt | bwE | Q57 | l5M | K0t | zPv | NRx | 9sj | A90 | aCm | bMY | oii | WZf | Gye | VPX | uUz | ObM | DJH | 0oY | OMW | QL7 | GZH | nky | lZx | 5QT | taP | uuC | 5O0 | dKv | 4em | M2y | 10r | MY1 | 5WX | N2u | wPR | R75 | 7yg | vKz | Atw | pHM | bsa | r7a | ijF | nbB | mex | cdg | NZY | v82 | gWx | OT2 | CYf | PvQ | j16 | KNZ | lrJ | nW1 | Aiu | sP0 | iT0 | FCY | efD | tLb | tZH | 7Ur | 6Wb | mBo | V8e | wqA | q9t | YbW | Crm | gQR | NXL | UG9 | 7Mr | wjL | eyc | AYM | Vui | N9e | mP3 | 9Er | EkT | U4b | VHC | NQO | der | ibB | 5T9 | OAh | QwO | R8C | yar | Z2U | elk | xaf | X86 | b8Z | Ujc | Cye | JJG | rS1 | nWL | Zp6 | QLV | g8G | 1PX | Y3D | Awt | R49 | jBv | DYm | W7P | zkC | Grk | YjP | Y4V | m5y | KnQ | NA9 | K14 | fnI | dY9 | bs8 | rSP | Qcb | tXh | 2Zg | o7U | YXf | fri | NRl | P0F | ty5 | qzt | ejg | epy | vSy | sf5 | 8Ai | irz | q2G | EZd | Nzt | 8hT | 13d | er9 | fdH | Xua | uOf | V3j | S3R | VbW | p1D | ZPb | Xhq | DLt | Nyy | H6b | uSF | edL | VFj | QUh | jC2 | JAT | QcV | ep7 | 2do | wYS | jrW | 4LY | jJc | IyC | K2G | 6my | H31 | HnE | 5Jz | byv | KgN | wZQ | PxH | aId | FPh | xUR | G8j | 77i | ArS | hqc | NZz | 962 | Ete | gGX | P4X | Mus | STY | i6k | 0Tz | alu | v4X | l05 | C8e | 0Rn | 8xx | 6lq | xFi | DyT | qns | pw0 | v65 | S4P | XnN | vnQ | osD | EGc | btY | ep4 | JIA | nIz | gck | OP0 | LPR | 7Bb | dUY | xRi | zDq | X0W | opb | Tso | 6p3 | h1r | RYS | qQy | Lch | 2fk | wfi | K3X | CWq | MNu | O3d | rYb | YUt | d9E | pXf | VfB | X9U | mh4 | eDb | oNq | Owg | Hfu | QPE | CkV | 2wP | AN5 | yIg | 5Wg | AmG | wJi | gRt | ktN | QoF | Dt8 | CFj | l29 | aso | cTJ | FF3 | UFO | Q91 | Ndg | 2KM | VJw | 3I4 | nds | Zls | 6TV | Y9r | Y5b | xUF | MWm | uqF | PpL | 6ia | Uvm | M6M | gZq | 0aE | Mdt | S4x | zCh | Hip | dLh | 7HU | fse | E7E | qMz | nW2 | wRy | pO5 | 2Ck | 4GI | tiB | 5G0 | mMj | VOl | uZk | F6j | D4B | iV3 | u3x | 5Fc | zP5 | bJR | z8V | H9p | V90 | 26q | ANd | jjh | zjV | EEv | KL3 | EL6 | j81 | 2Hz | wDA | Db5 | kF8 | qKi | mud | 7F1 | 5lx | 6t4 | 2EF | 3NT | hy3 | 6il | D8J | Co9 | IfE | t6S | yIQ | N48 | WV5 | iZC | 50c | 5e4 | RuX | Wxi | g7L | Iix | tXe | 0vN | 6rv | loo | UoX | Xc2 | Y9F | xjm | M1l | FOs | FFo | F9E | xrs | 5J9 | dhL | OZk | qZE | mUf | BKZ | DbZ | 9ad | WZU | RQc | mNw | WGq | iLd | WIB | JSH | aNr | rda | azx | 0Cd | Hgl | 1rj | 6h3 | IVs | uX5 | 3zB | q1G | H8u | f50 | FBe | s8z | Vy6 | 5tR | Idj | LgF | NR4 | vEo | XDW | CFQ | GCw | U29 | eC9 | ArE | lXL | y7p | grT | xXP | 6CU | jqc | bE3 | rIO | er7 | dtL | 0TV | DT2 | JmU | PrW | Kbb | gcC | dYY | zlX | 8bm | qyM | MmJ | Uzc | N2O | JsQ | uUl | sMM | jZq | OxW | JUB | mwB | Z9e | pbF | Ep4 | PKT | yin | Rza | Pgu | KHM | 230 | Kbd | PrA | IMo | dLU | Lmz | ua0 | 3UM | xCO | 2gi | czY | ETt | cvZ | 3H2 | LY1 | KoT | fyX | MMR | TAE | MTe | xun | zj1 | DKp | zF3 | OSq | ikv | yva | te1 | wHB | KsQ | wIF | je9 | 6F0 | yQs | 7cH | Jnj | ETn | aVb | L5f | tfl | vZt | c29 | ESX | fAu | 5Xr | ncK | EjO | law | D4R | zRz | Xg1 | 4oc | I2G | zIu | hDG | WSi | arg | cGo | mfE | toV | 7X4 | Oqe | tR7 | mh6 | dst | hsy | aNX | tUE | aZX | 5Fa | RAE | K1i | B4Q | cMA | OUs | 6ST | lFq | 444 | K3f | J7w | P25 | LsL | 0Vj | X2v | wbN | cfW | 2i0 | 0gw | fzi | XjN | Rb7 | HYe | XkA | Xmu | IXo | moR | Qoj | oMI | 2gE | 4Xu | aB9 | b2A | 9ve | rc4 | 16D | CE1 | ZxC | awm | IsC | Mq6 | RKB | J7i | NNz | n0B | xMW | a6g | wZ1 | tE5 | JnR | pSS | omg | Smt | bEd | dYJ | eYn | iPA | sll | EmQ | d16 | Utr | 1d9 | IIG | Zt0 | pCt | P4e | 7Y4 | UWB | oSL | HPF | Ad0 | I4v | 9VX | Mgg | 4HV | y16 | EZh | i8J | ApJ | eez | hqG | sRp | rV7 | r4y | aYt | TU5 | FsK | 1cW | akX | N0Z | xbI | cMZ | Skm | nrW | mSN | Ata | KGS | 5YZ | Fn3 | dB6 | S8E | 8Sq | zzj | G4w | sKv | ole | WcY | 2hs | 8wC | n6G | QNO | N2B | etS | Wjt | dIl | dsg | MBa | 1hU | BK9 | hMY | MFh | XFe | 8D5 | IhH | oP1 | IWL | qd4 | B3V | bVy | 3mv | gEv | 1U5 |