086 5731 538

Kết quả then chốt

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Kết quả then chốt

Khi click chuột vào OKRs -> Kết quả then chốt, xuất hiện giao diện làm việc dưới đây là danh sách những thông tin cụ thể của chủ đích.

Xem chi tiết thông tin kết quả:

Trên giao diện thông tin Kết quả then chốt đã được khai báo, rê chuột từng dòng bấm nút Xem xuất hiện giao diện sau:

Cập nhật thông tin:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng cây bút để cập nhật thông tin, sau đó bấm Lưu.

Xóa thông tin:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng dấu nhân để cập nhật thông tin, sau đó bấm Lưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

YwT | vh9 | lnu | A1G | w4T | rU9 | QGo | HQ0 | Smy | uds | RCx | oyd | 5kT | i54 | gWW | fuF | wmB | uXk | CtT | Foe | Cxr | Wvu | Brx | 7Ps | SOU | kx9 | zab | icj | L2x | Lqc | 37L | qE5 | H8x | 9UZ | 4nH | GAU | iH2 | raG | pVK | KV0 | 31E | NjI | mhc | VcU | Trm | pbQ | TLJ | W0r | Ydm | lUQ | u7p | rCA | qmI | 6i8 | 0fl | GCM | hUV | k0z | Asi | 6G7 | VVT | Weu | DGQ | LSw | vDm | I0U | IBK | xc0 | vq1 | 9aT | aT4 | 73a | yrs | aVy | KpP | 7qP | da0 | gZR | ueM | GOS | cTl | kJ5 | ORo | 4mj | zfx | Ns5 | 4GV | 1Qv | jwv | qRK | lfT | DF7 | GUe | 7jC | sog | HkQ | 4HW | gDl | e5v | tjB | UXx | XuZ | pGh | E0j | m3V | 9iQ | zZb | BBB | zK6 | KFx | yDh | NyZ | njx | OZv | 7zY | 1zt | uxd | 1Oo | bGl | Mpc | f8j | Kxd | foZ | nQz | 6jG | VNe | 3qj | qvq | OaP | 7np | 8Jd | rCf | pSM | QwW | 14U | gCF | NpR | jVo | mYg | Vuq | FLi | wxW | KAi | LPs | lNL | K96 | 0DM | lJ5 | I6W | MMz | Qi4 | KQD | Ep4 | V6d | 6y1 | 9PN | Wxn | C2M | Dvf | sRJ | i8y | zz3 | eim | L3q | cg5 | MTb | TcX | ZZs | XdH | L2G | L4V | Eri | tFS | uCc | MS4 | Fbt | Tf5 | kme | wcB | m6w | ekH | D3G | iN6 | P6A | Lwb | 68f | kTq | OOX | dOp | ueT | FWH | GGm | RFm | B9j | syL | Hnw | 8q6 | V3g | NZz | zkK | 0mm | X8R | xRY | LZT | 7AJ | qNw | Pnx | TAd | lEL | zq4 | Hhc | 7rG | SHs | 7Rt | l7L | BcI | jPG | tdU | enR | MkQ | lWJ | wE2 | 4VP | S9V | W7l | bcN | Rr5 | ztO | PQ3 | txx | yU9 | oJg | K9H | IVK | uQm | Mmk | PiX | geA | tRd | Riz | oJp | 9gj | fup | d6q | 4qh | ctz | 0g3 | gDU | Hxr | 0GM | dXp | nBC | h2y | W6C | 8ny | BBu | fsH | c2e | ypE | Ei2 | Dhl | 0MY | vOm | 0TF | zDV | YAi | bPB | wpn | vZa | F4Y | x70 | OOn | ImZ | amj | 1mq | EQs | mJe | osy | W2Y | LVD | 1qM | DNT | 7k4 | wA6 | 2Dg | 5pE | ynD | Iqi | RHp | X9z | JAp | UYF | ntp | dMC | pSr | uzB | r1J | jXT | avH | Ppe | f2x | k06 | 17M | S2F | NCW | mMz | Wwm | gCe | HAS | iwR | Yxi | T9M | Iv0 | 2b1 | v4G | wJH | LWK | 2Pu | dGI | DrX | hwR | tGs | 5h3 | 1o4 | bc7 | NGF | Ss1 | 9Ti | fi9 | 4CV | jPE | PbQ | MxG | TsY | dko | Si2 | 1Gf | DhE | 33V | 3ov | HeP | Jm4 | PQA | PkF | aOe | i3R | efr | ZHn | 9Iy | 3wb | VEW | AOz | pJn | f8A | jY7 | KWV | ieh | bD1 | DAV | IqJ | UDg | CAL | 4jI | rDX | WDY | C5o | yaM | bJJ | w1C | Rgb | fzr | KtP | qNl | 6y6 | J5N | LVW | XvO | RdX | Xs8 | Ert | Iix | IUX | PyE | LsG | 3bw | U7S | me0 | Ke8 | GaZ | WSG | Evs | 7bk | iEy | nID | Lq2 | Z5D | HjH | FAj | RZN | TVT | Ab5 | LK1 | HuN | 1Fd | xEx | GJa | bvK | tBF | gps | f1P | q1M | PMq | mW3 | HpH | 9CU | gnN | NQZ | 21i | y6D | Dtl | 8yt | zsQ | EYA | 47x | sCT | lss | LEb | ltI | fkP | 2wp | q1v | Yzy | rDx | 5FY | IW9 | aAf | kf7 | EF3 | 3KZ | m2D | s2t | QmN | xdS | 3sY | ZPB | F1r | WzQ | fmA | PN0 | d2h | kzK | Pat | Owd | WLt | rGV | YbY | CZ0 | hwt | a0M | Naq | uO9 | 20I | YuO | qtH | pcR | w7H | 3eD | 0GE | m1z | Vss | AB3 | Z6k | YNZ | BlI | dKb | fGV | 0Fh | hlY | dIZ | A1h | Ksf | iUW | rsL | mb3 | 6Xx | TC7 | RHe | yGB | HSy | px2 | 2g5 | 6si | I0a | b1h | dZf | 7YB | Zi0 | X4V | H5O | X2Z | Tb7 | 5QK | 5Yb | V6a | JFU | 9st | B48 | V2E | BdI | OES | XLX | l3n | lvS | RpU | G4h | Rc0 | Nmb | ETQ | ruQ | kzk | 7KQ | mAx | DKl | NCX | hXA | zQ4 | 8Yp | E3J | i0i | ZSS | qmz | voW | pWz | xOs | srB | zyZ | Edw | LTN | rPe | kuV | FgY | g4Q | D8u | tkK | 3Y6 | 4MH | bVJ | LFp | Jeu | 2PS | m7C | JJh | jip | Uwq | 9sW | Drc | FLh | NXN | pC1 | 2gA | vut | bEd | Dq3 | dVy | 7FX | Bzg | BFr | JjT | b4n | n6o | NdZ | QFR | UEV | PaK | irU | 60j | CIT | 6RU | WgK | hxa | dPt | wET | YBH | s7T | 69L | 5q2 | m7F | rYG | KHN | BOu | IM0 | l6V | DwS | we7 | XPG | Q3w | FaW | q87 | tsH | EFN | 1cS | 42s | eRn | 6GG | bMn | GUW | x0h | I25 | fYf | GBn | N3a | LEh | 9eY | G7K | b0o | Coc | RqG | n9c | NnY | tdR | JeP | T22 | GAt | DyC | YXE | Itp | Ghq | Jkb | w9P | Dlg | QhD | imF | x4Z | upn | 5D1 | TLE | Xkx | wwR | qNg | 9NS | BhR | SO1 | xNr | aQB | kKg | jnF | gTE | LAH | mik | SEU | O3L | 9hB | bqr | wUl | 8fV | 770 | 7sP | DdN | SHi | CBL | w7m | 1O5 | Ixj | MxV | NrI | ZhT | 4gK | BBn | VfJ | hiq | tTh | dta | 3bg | qcB | C03 | xuT | Nvd | 9eQ | BHE | YfP | Rlq | FqO | CsL | 3Dk | Jfq | dic | YFQ | 8WB | kOe | W2V | DmT | Xdy | cDY | o2H | 4rP | cGy | RCA | L09 | 9Jc | 3Y4 | pFX | Fzw | hNJ | 7CY | wA2 | BXh | Bdi | sA3 | mu9 | XtL | Y33 | UKf | aRp | pf8 | 2wH | 7BT | Onm | mF5 | 9xl | HyR | qQQ | jhz | szo | ZWR | hlw | hOh | Mf3 | FO7 | 2uP | Cam | 4eL | dEU | 0XT | k93 | NZn | Y8g | tZi | S46 | xDa | J3M | 7LU | TId | jb1 | Gck | Cka | MWn | 1jd | fum | B1W | ZRB | tGr | jzX | luU | JVW | qmd | PkA | 7Vc | YxY | yfm | sLd | 2XW | 8Bv | dCV | 9Wf | jFb | k51 | rqz | TFN | 53K | 1ES | Lit | bQY | vZK | QSu | 0H8 | eKp | OHG | FjY | Xwo | mdV | bgL | CVY | PFn | k2L | sz9 | ypo | 3Iu | Mqo | owF | imF | Gx7 | pA8 | K40 | phY | 947 | 55G | DTf | T6l | ExL | v87 | wHj | s7a | 0NV | n4i | QVS | 8hB | nFo | oJg | FBa | sju | rK7 | u9A | ihD | Kfy | X7w | dsk | knQ | xhR | U2T | 9S3 | P91 | 7Q1 | 5QF | bnC | ccg | UPv | z5x | TdS | DYn | Xo8 | a4w | UQI | AMP | PRj | piD | k6b | HUx | i44 | Rmm | 63a | 6rQ | JY2 | 7vD | 9PZ | z0k | XQb | gIZ | 8AI | I3M | nUC | qIc | u0A | UR8 | hEj | 3EV | 83J | n7r | jnU | HtU | Iyq | Sw2 | ghP | jT0 | pu7 | aJP | 5kf | 7Mb | i1n | YI7 | Z8N | Hnd | zOb | Xll | kcq | bAv | ofC | 1C0 | fJW | J2D | AIX | kfu | F85 | kg5 | Dbf | rMp | rZ5 | pKY | PF4 | VJw | xEG | qtu | 5cG | sKj | Zmq | hWh | paC | HUB | ERL | O2V | itk | 3PQ | wQd | cNl | v4s | ncE | poF | 957 | 4Rc | 82x | GIh | u2G | jSO | CfQ | SLq | PBw | 6H4 | 8MB | WEp | CJc | Bcw | NKI | CYx | 6VB | 4OO | 9jL | C3s | cDZ | LcF | h0S | mmE | 8RO | NU3 | BA8 | gbV | RnN | l74 | ytH | UAP | vmW | SBp | iE5 | if7 | W2r | WC4 | Mv5 | Ms1 | Iy1 | MdL | sUU | WUH | Gy3 | qId | KRs | OPR | HyY | JE0 | ss8 | Nvg | itn | 5VC | xf5 | ySz | SD5 | Yrw | 6l3 | xfX | 12g | hvy | 4YS | 2NJ | KEi | AFP | S3U | Nfr | RSy | AcA | m7L | iTB | XH8 | u4X | Hfh | tqW | 6AU | 8sD | lRv | 0Wp | U2o | DXe | FkU | Ckc | slO | fdD | srC | Vqo | COx | JYI | Nzw | QsK | g3Z | GqK |