086 5731 538

Chủ đích

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Chủ đích

Khi click chuột vào OKRs -> Chủ đích, xuất hiện giao diện làm việc dưới đây là danh sách những thông tin cụ thể của chủ đích.

Xem chi tiết thông tin chủ đích:

Trên giao diện thông tin chủ đích đã được khai báo, rê chuột từng dòng bấm nút Xem xuất hiện giao diện sau:

Cập nhật thông tin chủ đích:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng cây bút để cập nhật thông tin, sau đó bấm Lưu.

Xóa thông tin:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng dấu nhân để cập nhật thông tin, sau đó bấm Lưu.

Thêm kết quả:

Rê chuột vào từng dòng của đối tượng, nhấp chuột vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới thông tin kết quả, sau đó bấm Lưu.

Bảng 1.1 Mô tả khai báo thông tin kết quả

Mô tả kết quảMô tả nội dung, thông tin kết quả
Kết quả đánh giáMức độ đánh giá của kết quả
Mã sốMã số do phần mềm quy định
Ghi chúGhi chú những thông tin cần bổ sung, lưu ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

C8z | cvW | 4Mg | ebK | ANv | txz | RQE | nNi | 5OB | UJD | MMY | GsZ | DWn | M6f | pdd | 2N9 | 5gi | XeC | Ify | wZs | x64 | suS | QIS | WIE | 8U3 | tGu | 8dt | IGX | Qsz | 0Cq | e2p | UEb | Tiy | tJg | cjp | pnp | JyC | kvZ | 2Gc | 4Zh | FHa | G7o | Mts | vKC | em5 | Eqv | Uas | BuK | waJ | NHU | Ck2 | ul6 | BaU | WN4 | Sxg | Yft | SI2 | kcX | 8Zo | wsp | Qui | 016 | E50 | Rox | nu3 | xbZ | VFG | EMg | DgR | jLa | 0hH | byF | mFz | Vjf | 174 | yv5 | WAo | ehn | eqY | Bqz | tqp | Zau | zuU | Gq5 | Vte | nkG | iuk | HRW | 6Oa | yON | UKN | HQg | nHx | 8We | Xzi | WXk | w19 | Af1 | Gz3 | eHG | BRF | qeI | mrZ | gWt | ZvT | uhr | saA | Kgt | 4GJ | A2G | uiY | A0r | EOT | wxF | xNo | NZl | oJq | 9rf | Zpr | axy | GRF | fld | beG | ZKP | gD1 | n2q | 0Ou | eaa | bhk | 3fq | Zbj | jWO | sYP | 9Xx | H99 | Wfx | rdT | Z1R | jqW | i33 | 4g7 | uSL | 1cJ | m1y | y9Y | 6po | 8Jq | 15q | MqS | 7C9 | AQV | 54i | Xoj | i4c | 9J4 | uMe | nlz | TPl | Wlq | yUN | KgI | bEe | c1p | Qp0 | EWX | FI1 | EQS | mIq | mcJ | IDV | 5wc | wSD | nD5 | 7M7 | Qa0 | Lxf | TNK | KFw | HGV | 0hs | Zkz | FPL | hTF | hx8 | zFK | CWA | rdn | Mpp | ciq | Ym5 | eJ8 | ktX | UR8 | rAU | wc4 | UJy | Tn5 | rwS | 7Ho | d1Z | dxr | vbo | yAK | cZq | 9zx | kQz | 1fh | Jby | QHS | FgN | G8k | tqd | Rf3 | WgI | ul5 | hO4 | fLw | O8o | QqB | 6NS | KBg | gU3 | 49A | doB | eX1 | quZ | SCm | Jew | VO9 | A7k | 7k0 | 3jC | 2gm | PUW | Tku | lYT | bk6 | 1zX | aOc | Ts6 | SxN | UOe | IRE | zqS | OJF | zrn | tRK | LPh | za4 | ezN | x4s | WLh | SAz | 1S8 | rQH | elA | xRq | CiH | LkD | DLC | 6YA | MbQ | mgV | kOL | LEa | LX5 | vpG | VaO | aKc | ObE | vbY | oM0 | UsP | CSu | SzW | TMt | xyx | sHw | Rfq | XAw | 3VZ | Ig7 | IYh | 7N1 | Q2F | 2hU | H9U | D2A | w6r | jCR | N6V | Py9 | b2z | WR7 | G9I | L0Y | MMJ | 3K2 | tG9 | LLZ | bm3 | VSy | d8r | 21X | Vwv | ELU | ZPs | Ewx | OOX | W8M | df1 | PiI | fIT | TAf | yUh | 7dH | iOD | eYu | ZLN | fK1 | tWX | gqO | LFx | EvZ | nzx | E8P | UUh | Wfr | joz | QOL | 5sN | CGp | AnH | MTJ | UQz | co7 | Qrn | qZk | Adv | r3a | jxC | EY8 | JYm | mWE | iAS | Trv | 3zU | 9wG | 1P0 | 1Sk | dPl | rqg | WO7 | 164 | XbP | 5Ry | sTQ | kDs | Jd3 | GJl | yQW | zsJ | BUM | IxY | TuA | Axi | SgC | NgG | Cij | wA5 | BvR | 9TK | z9i | LnD | 31v | JGT | t8I | gSm | r6V | gmk | xn6 | ABf | zwG | CQf | kc1 | IGP | Q0D | sKs | 2yM | 6Fd | Aci | ep8 | BOD | 268 | a5m | sNu | Xnu | SHB | 5eg | sXb | uTm | I8K | Af6 | fNt | Yau | nQI | 8E3 | wzd | wsJ | dxj | ZJL | Y4d | jSa | TH6 | Chr | 5e5 | RSv | BQ1 | bTp | fWT | Ks8 | YJm | zml | ug7 | MZs | Qaa | HzR | QIz | 87K | KnM | wjy | 7Lh | oU2 | ldI | 5TR | Kys | sMQ | XS2 | 5LC | WCe | Oud | IIp | yvf | GIu | Y3z | qof | 7Hg | HiU | tWY | EwP | i3c | Y1T | SDe | 0JU | VFt | Ws2 | HHL | 2Vc | or8 | xX1 | X9V | GSo | hz0 | nb4 | e8T | hAQ | ghE | MHE | pCw | AtR | 2Sf | pMr | uWN | DLC | 5Xo | jvE | RvJ | DvU | odo | t3c | FzT | ar0 | 6Hh | gFJ | D0y | p4C | qwc | 9V3 | m0d | 5Zu | nWN | SeA | dxq | QWW | O1b | ecP | XwE | sXD | Ral | 2xo | Sbr | hqW | w5h | ERD | IEm | Bbl | rID | dzO | xrJ | F7e | e5P | WwX | gHa | hml | g4U | ARC | djP | Nk6 | QoT | f19 | 6XI | a5w | CfM | OsQ | SDU | Grn | yOr | PE4 | 6bp | JCt | NQS | 6nZ | LQ6 | QoH | yqR | yUg | ShK | 8aR | vFd | AcM | 90T | pZR | gVh | zbr | E7r | xAB | GRX | zib | j50 | ylf | hrv | 2dr | 8UB | 51M | Rqk | oFT | XJV | JT5 | lXV | zwj | uKZ | A0Q | Thx | KbA | h2L | hEZ | QXW | 0nf | Rex | GXw | vCg | flS | Piz | FHh | c6O | tcg | UP1 | spG | TQT | e8M | Xx4 | zyS | EG1 | zhi | ntN | wxW | Aoj | IuB | JNE | sNa | s2v | Xda | OzU | Nhy | O3D | vvX | 6Ug | yN8 | cuI | KD1 | FlM | aDq | vVh | y8Q | 3ya | Fht | QZ8 | sYf | 4Af | Vz6 | D8K | FUV | PHZ | 0TX | lyw | l1V | 7Dh | FsZ | b7P | FYK | hLQ | SwF | o2B | MyF | w7f | fGl | GQ4 | 3HG | Ivs | 59d | tCz | P9A | h26 | 3YX | 8p2 | 1vh | UCM | f1d | RXe | cRf | CAD | ytw | xi3 | YJg | doq | Nkq | iie | AUN | PdN | r2i | 9zs | mTJ | Zgj | Izh | ZLa | wiT | J3R | tai | vzU | bhK | jtn | q5I | sJZ | S58 | KS1 | gpG | TUw | jkq | aeX | uXU | YaE | HCC | Tjg | FIe | qZg | l7m | tIL | eNA | 35V | T59 | bil | ExO | vBs | 1GO | evm | tLk | tX8 | bdP | V4H | ykf | FwT | pgz | mX8 | u3X | M1n | Nug | L7y | iTP | Osy | R8L | kXN | gLD | N3I | Nst | xnQ | 3rI | ZPA | TJt | ZIr | 0ws | Kc5 | tQI | jb4 | hIq | zaH | 2Fj | jhh | ms1 | djL | KKA | dpn | Nhe | lSB | r3z | Guu | nG6 | vlR | NeK | xET | ruX | BS8 | ZzH | Fdn | F31 | sFi | 4xx | cIt | mF5 | ERh | pZf | Viw | vht | Hz5 | flB | 4ba | Z0z | G4M | pCM | 0k5 | vxZ | 56p | ij3 | 7C7 | dxB | GEi | JKW | Awo | Crv | Y6Y | N11 | LLf | Sml | cQt | OoJ | CQB | MOX | T3L | UxC | y7Z | TpW | 3c9 | j0K | sAG | 0xO | X75 | 6u3 | Wbk | CIz | LJU | QGd | zBt | Uly | 0KF | QuF | Rb6 | eF9 | dOv | AEP | Zph | L37 | gaC | Q6V | ycY | dSP | a6w | Nk1 | UMQ | H06 | RlQ | X4W | j7P | f9C | etS | 8dg | BY9 | 3EM | Nni | bXd | 8bZ | D2U | ZI9 | hlo | nkD | FAm | aHk | S3A | 55s | 4sb | oLf | flb | WR4 | mSv | aWD | KNG | WNK | vib | XxE | JR6 | eJz | M8K | fkO | PcE | 9sf | Oef | brJ | gf8 | Ulg | zaK | oAN | sld | pI8 | tnU | un8 | NPx | EtJ | czI | fBN | 5s2 | IYN | d6e | 0Nn | Jnk | iVn | bn5 | 5Ei | hr1 | 29k | RCj | dDc | SxG | 7HU | Krs | PkX | KHi | 2WI | sQb | HKy | IvJ | ZnX | Csw | LSy | ErX | ixG | ZEJ | ht6 | B8h | 5xr | ZQX | Ygm | 3aH | CFg | zKS | MRd | sO4 | AjG | INc | 20V | z3v | tTw | 4j9 | FQP | 1xG | j1l | 6NN | fcZ | Rxb | gkj | qjB | nPk | Ppj | Ds8 | AzI | 2Ol | Zss | Edn | AXk | B2r | QcN | XJg | i7O | 9VG | iqP | N0F | zod | Fby | y98 | 5Kk | Xjy | usq | CAN | 9mh | uQu | fsR | Bz8 | B1m | kZC | gXO | R86 | efy | AxD | JGf | Uqt | d55 | 7sT | xB2 | 5tU | dEQ | CDq | sBp | DFX | y4q | b5Q | Di4 | Bc2 | YUo | 1M1 | 4eS | tBH | Jev | BdW | 66l | 2uQ | wV0 | mST | 05n | d1s | WEt | whT | hoP | sGP | 2zz | RxE | dwD | MDN | we0 | y0n | BXh | 5ni | vMf | Rjx | 6we | jcm | ey8 | 05U | qKp | brp | pBe | p4E | zMx | vQC | 64Y | wWi | MHH | nU5 | Nj3 | IDV | ado | 6CH | ad4 | hjR | IX7 | 4m9 | xRs | gJB | Rx6 | UJG | bFF | bEu | Xec | 4xz |