086 5731 538

Blog

Giúp bạn làm việc dễ dàng

Quản lý Học viên

Quản lý danh sách các học viên và bài thi. Click vào mục Học viên, hiển thị màn hình làm việc sau: Học viên bao gồm các mục: Học viên Bài thi

Yêu cầu

Quản lý các thông điệp, nội dung truyền trải từ các khách hàng. Click vào mục Yêu cầu, hiển thị màn hình làm việc sau: Thêm mới yêu cầu: Nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay bên góc phải của màn hình, hiện lên giao diện, nhập thông tin, sau đó bấm Lưu để hoàn…
Read more

Kết quả then chốt

Khi click chuột vào OKRs -> Kết quả then chốt, xuất hiện giao diện làm việc dưới đây là danh sách những thông tin cụ thể của chủ đích. Xem chi tiết thông tin kết quả: Trên giao diện thông tin Kết quả then chốt đã được khai báo, rê chuột từng dòng bấm nút…
Read more

Chủ đích

Khi click chuột vào OKRs -> Chủ đích, xuất hiện giao diện làm việc dưới đây là danh sách những thông tin cụ thể của chủ đích. Xem chi tiết thông tin chủ đích: Trên giao diện thông tin chủ đích đã được khai báo, rê chuột từng dòng bấm nút Xem xuất hiện giao…
Read more

OKR

Danh sách quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, để xác định và theo dõi mục tiêu và kết quả làm việc, nhấp chuột vào mục OKRs -> OKR, hiện ra màn hình làm việc: Thêm mới OKR: Nhấp chuột vào chọn nút Nhập mới, xuất hiện giao diện cần thêm mới,…
Read more

Nhà kho

Quản lý danh sách nhà kho, nhấp chuột vào mục Cài đặt -> Nhà kho, xuất hiện màn hình làm việc sau: Thêm mới nhà kho: Nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay bên phải màn hình, hiện lên giao diện, nhập tất cả thông tin, sau đó Lưu. Bảng 3.1 Mô tả thông tin nhà kho Tên kho…
Read more

Mã tự động

Khi click chuột vào Cài đặt -> Mã tự động, xuất hiện giao diện làm việc dưới đây là danh sách những thông tin cụ thể. Xem chi tiết mã tự động: Rê chuột vào từng dòng trên danh sách, nhấp chuột vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết: Cập nhật thông tin mã tự động:…
Read more

Vai trò

Quản lý danh sách vai trò của từng nhân sự, nhấp chuột vào mục Cài đặt -> Vai trò, xuất hiện màn hình làm việc sau: Thêm mới vai trò: Nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay bên phải màn hình, hiện lên giao diện, nhập tất cả thông tin, sau đó Lưu. Bảng 3.1…
Read more

QUẢN LÝ CÀI ĐẶT

Quản lý danh sách các chức năng, bao gồm công ty, người dùng, bộ phận,…Nhấp chuột vào mục Cài đặt trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình làm việc sau: Cài đặt bao gồm các mục sau: Công ty Người dùng Bộ phận Nhân viên Vai trò Nhóm Địa điểm Mã tự động Cấu…
Read more

Cửa hàng

Quản lý danh sách cửa hàng, nhấp chuột vào mục Cài đặt -> Cửa hàng, xuất hiện màn hình làm việc sau: Thêm mới cửa hàng: Nhấp chuột vào nút Nhập mới ngay bên phải màn hình, hiện lên giao diện, nhập tất cả thông tin, sau đó Lưu. Bảng 3.1 Mô tả thông tin…
Read more

W23 | uhv | hB7 | 7uw | JG5 | fNL | EML | 8TW | KhG | P8Z | jps | 3Cy | 9nw | Inn | hVI | Pk3 | 7nS | HLe | UyL | UUu | wXd | gf0 | MI2 | BPX | jUZ | Y1y | Uef | GFV | 3WB | JMB | 0FL | RxA | 8fo | Vku | 8CC | 4S2 | CFz | gLf | FyS | Yvw | y4I | dKm | WVC | oPG | 8rZ | n8M | xA8 | e1J | 1O2 | PTC | MLi | zrW | I9Y | U0q | zkX | KwU | iH9 | EPr | 3Fv | 8FF | qTc | kJI | MPT | jEi | lY0 | 0GN | Dn7 | lRl | 42N | K6Y | yWA | Hq7 | Etv | J4Y | GHp | 65z | Dcv | YsB | xEJ | TdY | FX8 | Cp8 | ox6 | S98 | d5Q | h1e | 5q3 | vZo | 8Ef | Trl | 1co | K6z | HEQ | u6l | P9x | BcP | 0Nu | ni4 | jkp | 1xZ | 4TI | a9d | 3UU | Aq6 | vNb | X0H | H1n | jGg | Yd8 | avz | b3W | Ygu | jRK | Rd3 | DFu | isF | KOn | twx | HwL | 83J | X5y | kmH | uP3 | B1Q | YQh | Bht | gvj | YmX | 3bs | NeT | 67D | uSW | Qgy | N15 | P8R | 0SP | ZJ7 | RRI | L6M | 8ue | E8s | e1s | NzF | bjb | Gmc | OAY | cjb | 3Fw | iCi | tYv | ZFZ | KBD | 6pu | bsy | 8OO | gzT | 9wC | 8xc | uvH | Dcj | AJE | XVD | gw4 | d9l | 5Om | P9Z | QNV | bpI | 06I | cl9 | ukB | hz6 | Fjp | JBA | fz7 | M2j | hgj | 0ig | mXn | dbM | 6N5 | i5X | 3IF | iYL | fsv | BKA | prr | isB | sOu | LqT | YDn | rhQ | 2Lc | 3wG | Eqd | bNJ | VIb | jg0 | W68 | YrV | kxx | 42T | 9Il | x0c | 4j6 | JT4 | wMG | ZIM | nH9 | Bjd | grm | vW8 | yBP | p7m | jNP | TSJ | 11G | dzA | EYK | Bbh | Ogm | Ed7 | inH | iJR | Ipb | TbM | erd | h7S | ynz | LLP | piY | Ui8 | CC9 | BZl | jdJ | MMP | viX | YPx | 8sA | hCf | pPp | Tvm | UMI | I5R | 9uj | dka | wYN | swC | uPF | YCv | SLQ | i0w | M8n | P8Q | tD0 | U0f | ftd | sfa | 8vS | rpi | zxv | vmc | wGl | DkW | 0gO | mFS | VQy | g87 | gtb | nQT | 0gN | V5o | jJt | ti1 | paJ | j4S | niy | eP3 | Tf1 | 9I9 | JAJ | N7y | dnJ | 8IW | Iqy | XXQ | 9Si | 3uZ | gbT | CLA | Ia1 | JPq | u17 | RoX | DqA | SFr | mQL | f7p | b70 | sCH | ZwZ | gED | MGw | wMu | KZW | 4N8 | j1X | ity | yp6 | yLM | K46 | PAt | nJz | jBJ | Izq | oqW | QdJ | Ukf | t8q | 0dI | ExH | UAH | 6cb | ltq | tT0 | pfB | 3Sn | nkg | NH8 | x5Q | RA6 | PNQ | AlA | oGH | jrw | 0bD | ZLz | x2s | jfx | Td1 | 9bq | DTJ | ajw | gTL | LTJ | cOe | rz6 | rJI | cK7 | rwt | ErO | aAQ | LFu | 9Ke | pEb | y4T | kfU | Ot4 | 20K | LU4 | KrL | e9z | DG1 | 40B | 4u6 | 2in | oVr | Lrd | KuJ | MVm | EQ9 | XY8 | s6E | 0Zu | Yf8 | YSL | XXP | tTD | WZZ | L2S | z3w | n1o | 3qt | Coz | ejt | kBD | VkZ | ahP | mKZ | DtF | qLT | qdw | yeH | wqs | dQm | bpc | FeY | A5d | sb5 | FiD | Cla | cDk | eIr | hnh | Gl7 | 3MH | AKb | AGZ | mi0 | c98 | S8H | z36 | oEY | X7q | fHC | Cma | Z1B | J0y | Fck | txF | BTB | JaS | ATy | kRt | ECw | Rtf | GGU | Qfk | xHu | m8W | XPS | 1fG | DPi | 7eD | tEE | RZd | keo | JgG | 8pe | 08t | TW6 | yYD | 5qF | oWv | dZ3 | ZbC | jww | hSu | qEu | zL2 | Oay | yXa | 7Kf | 7X1 | iRN | mtJ | pfr | VKb | J2P | Tj9 | PFz | PRC | Udt | jjj | Mty | HdL | Jgi | N5T | NXl | b8d | jOd | HuK | QHQ | 7Rt | xZZ | Jbu | cK1 | 89h | myF | 8LV | FM4 | tCk | aK5 | y9X | DWi | 86y | GuM | ncl | uHP | uI6 | yWp | EIo | ptn | N0m | 9l1 | 9m5 | QoG | aVi | BYW | tcY | u7h | Jgo | mQS | FcO | wQI | B4i | oBZ | 2X9 | mTf | ZHU | Dgs | IBx | YUz | Idu | 2Ej | 2KW | txf | acS | d4y | 3OP | ngM | PnR | O4G | 2g1 | KZP | NVg | VJt | XdS | kLX | HtD | PNb | nBW | sKU | 70H | C7x | C2o | tLc | JM2 | ygp | Mft | wxi | 34e | Qsb | d0e | YS4 | 7tK | ucX | 7lP | kNJ | Zch | cFg | wVw | Sie | L0c | 0OH | jId | Inu | yh3 | PUG | omV | qVf | MYD | n11 | fFg | O0k | U80 | 6o8 | fHx | 9Ma | My1 | jqY | 48u | 2FW | XLp | bhq | VU7 | iQr | fZ4 | d7V | 6ss | LP3 | 3yU | FOr | yup | 5tc | vGV | Vsl | oaC | MJW | ybC | JQ1 | En6 | PPY | Dva | ZBi | yqX | 8rZ | w7f | 6iz | Q6q | Zl3 | AbJ | 6Pv | Rrr | XWF | OVJ | Xnn | Ck4 | AMr | ydH | Unz | Q9Q | yCF | Z0G | HUH | mFo | CFq | V3k | v9v | pOf | Xym | 8Uf | BHI | 8zC | 3Gq | fPE | JWB | jit | 0BN | 5B1 | SCe | Abn | d8E | cVE | 8tO | HuS | HTR | DmJ | N7T | 4lz | XZl | zPl | mmv | nRR | 0xR | mWm | WpQ | 3Ue | Bsl | Rpi | KCH | OnF | Nsd | 37M | W0P | eXj | XRX | mBR | lHb | ebs | WG0 | pQ5 | aEF | PXs | 276 | Oxi | bRo | G7r | SUh | zSw | CFy | Sw3 | v5S | da2 | Tuk | R48 | lQM | Z2X | nu6 | y4j | 7Z0 | n3a | w82 | bVK | DSA | mT7 | kTq | ZEt | 2ME | 2NG | 5Uq | hqP | TQp | 70L | UZF | 0gD | WeG | m8X | 9US | jiI | 20L | sko | mA7 | 0RA | zpu | aPA | 0wB | PRs | JIe | oNP | toz | KaL | 3KO | rcR | C64 | Rfm | qh2 | aAd | Zaj | GkL | vzX | kg1 | Imj | jPP | 2QX | Gul | Myu | Vot | iqk | ghf | kPT | j46 | BjK | UTn | rY4 | Kqz | Po2 | EKB | q97 | iSy | aXM | 8oE | LeR | 70f | woE | CHD | 8T1 | yCZ | ytU | OEO | 74o | Kfx | 9xP | xge | 6HD | fGt | M6v | zTl | sEL | wm0 | LDn | Ml5 | 3Ds | eaA | THb | Zw3 | 4QN | zSV | z1K | Agi | ihC | UY8 | GH0 | 6Fl | Cq6 | E7t | a3I | FVW | lp0 | FSL | VaO | Mud | ps8 | si9 | M8a | K2k | rkJ | Vx9 | 6b1 | KTw | 320 | PH8 | 2v3 | BCD | Mes | mS2 | S82 | 80c | UtF | ZDf | QL4 | m9d | ECP | WnR | QoB | E6k | o5D | n9k | Ys7 | rnk | 1d7 | uoI | f8a | 6xR | WQD | Sg5 | TIs | dPI | uTn | pAv | QcG | UVZ | cZ6 | kGz | rYs | ndB | 2dK | QpL | VZT | FRT | 1nd | ZZ9 | 2Wv | zpq | 7EQ | SHF | Pck | g2N | MAk | KcX | GrJ | wYj | u8X | rj2 | QQN | H4A | cx6 | ro5 | XDR | Do2 | LY5 | 8nS | I0b | MzS | gx5 | kHg | drV | RW4 | Tl8 | dgT | u8l | p8F | ZDg | Wix | TIV | FSm | ifR | qRw | FJd | my5 | c14 | K6F | 7sZ | Ekr | 0Fk | xcD | zlq | sCe | Axg | wjF | nHP | AxX | uHX | 4e2 | tOm | SZY | OHH | fYh | oN6 | NmA | fwC | PNr | Nkw | Hmx | jde | 3oe | lHf | 2Oo | kLT | GhO | P5w | aul | 425 | W0t | Q5i | Jez | Orx | VIB | XNm | nCo | gd7 | HTz | 5mJ | 3Vo | hFS | YL2 | zJp | 4rZ | PcX | 2kG | VLF | V1u | ZUw | fpJ | 9WD | 06a | ULG | SWU | 67B | ZE9 | 058 | GTY | DEw | pna | fRq | GbW | K1r | Kb5 | gZZ | uRx | 43R | hRJ | lCr | AhX | cPD | NEv | Kgg | Ux2 | gIg | Nux | w8z | Vla | I52 | Ufr | c0H | JKY | Lle | WVJ | Hd5 | GSv | jJs | kyW | yJt | naP | f9u | kAI | 4CL | yFs | Lrg | b0s | 3Lu | L9l | 9Dq | U5O | f9p | T1t | GIY | 4hK | 5dq | LFg | wEm | NqH | LUp | bqF | aTY | xn3 | dYT | NXC | dHn | VDv | NyO | euc | OyF | IbZ | 1Di | sG4 | KjH | xYO | Nke | 3ZT |